Rozliczamy PIT za pracę w Danii

Rozliczamy PIT za pracę w Danii

Rozliczając pracę wykonaną za granicą należy przede wszystkim ustalić okres, w którym przebywaliśmy poza krajem zamieszkania. Jest to bardzo ważne w sprawie zeznań podatkowych. Jeśli przebywamy w Polsce ponad 183 dni w roku jesteśmy zobowiązani złożyć deklaracje w kraju. Przebywanie za granicą w celach zarobkowych dłużej niż oznaczony termin oznacza konieczność rozliczenia podatku w kraju pracy.

W tym artykule skupimy się na sytuacji, w której podatnik uznany jest za rezydenta Danii i ma obowiązek zapłacić podatek od wykonanej pracy. Prawo duńskie za rezydenta uważa:

– osobę, która wyraziła zgodę na owy status,

– posiadacza nieruchomości w tym kraju, którą zamieszkuje,

– obcokrajowca, który przebywa na terenie kraju ponad 6 miesięcy.

Podatnik podlegający całkowitemu prawu Danii odprowadza w tym kraju podatek od wykonanej pracy, także tej w innych lokalizacjach. Częściowy obowiązek podatkowy powala na odprowadzenie dochodów dotyczących tylko owego kraju.

Stopa podatkowa Dani jest jedną z najwyższych w Europie. Jednakże prawo duńskie dopuszcza szereg ulg z tytułu:

– funduszu emerytalnego,

– wydatków w celu wychowania dzieci,

– kosztów ponoszone tytułu dotarcia do miejsca pracy lub szkoły, jeśli odległość ta wynosi ponad 24 kilometry licząc od miejsca zamieszkania,

– składek członkowskich stowarzyszeń zawodowych.

Opisane świadczenia są częściowo lub całkowicie zwolnione od podatku VAT. Pewne przesłanki pozwalają także na odliczenie wydatków w związku z pracą w delegacji. Z prawem podatkowym w Danii wiąże się konieczność opłacania składki na rzecz rynku pracy w wartości 8% kwoty całkowitego dochodu.

W praktyce złożenie zeznania PIT przez Polaka w Danii wiąże się z konicznością uzyskania numeru CPR będącego odpowiednikiem polskiego numeru NIP oraz zarejestrowania się w duńskim systemie podatkowym. Sam proces składania zeznania podatkowego jest dość skomplikowany. W listopadzie każdy podatnik otrzymuje wstępną kalkulację dochodów oraz kartę podatkową, którą należy przekazać pracodawcy.

Po potwierdzeniu przyznanych ulg i dochodów odnotowanych w otrzymanym piśmie można przystąpić do złożenia rzeczywistego wniosku. Sporo problemów powodują wszelkie nieścisłości w wydruku listopadowym, których sprostowanie pochłania sporo czasu i energii.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Kiedy unikniemy podatku CIT od darowizn i spadków?
Next Jaki wpływ mają kursy walut na deklaracje PIT?

Może to Ci się spodoba

Dochody zagraniczne 0 Comments

Jak rozliczyć dochody PIT w Danii?

W Danii obowiązek podatkowy ściśle powiązane jest posiadaniem statusu rezydenta podatkowego. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznana jest osoba, która wyraża taka wolę lub kupuje dom w Danii i postanawia się

Dochody zagraniczne 0 Comments

Rozliczenie wynagrodzenia za stypendium w Stanach Zjednoczonych

Dla polskiej młodzieży ogromnym wyróżnieniem jest możliwość uzyskania stażu lub stypendium w Stanach Zjednoczonych. Nie mówiąc o szansie na dodatkowe wynagrodzenie. Jednakże według prawa każdy obywatel RP musi rozliczać się

Dochody zagraniczne 0 Comments

Jak obliczany jest podatek od dochodu uzyskany w Kanadzie i Islandii?

Polskie Ministerstwo Finansów wciąż aktualizuje obowiązujące przepisy podatkowe. Ma to na celu aktualizacje norm mówiących o uniknięciu podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów pozyskanych za granicą. Konwencja w sprawie odchylania się

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź