Tag "amortyzacja"

Amortyzacja 1 Comment

Aktualizacja stawek amortyzacji

Stopa amortyzacyjna to zużycie środka trwałego określone w procentach. Mnożenie tej stopy przez początkową kwotę konkretnego urządzenia, określa fragment kwoty, jaką można włączyć w koszty podatku. Rejestr stawek amortyzacyjnych gromadzi

Amortyzacja 1 Comment

Jak dokonać amortyzacji środków trwałych używanych sezonowo?

Inwestycja w środki trwałe polega na systematycznym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych. W przypadku środków trwałych o wartości nie większej niż 3 500 zł wydatki na ich kupno mogą być wpisane w

Amortyzacja 1 Comment

Czy można dokonać odpisu prywatnego samochodu wniesionego do spółki?

Właściciele spółki partnerskiej mają możliwość wniesienia do majątku spółki prywatnych aut. Muszą jednak wyliczyć ich wartość początkową oraz zamieścić w ewidencji środków trwałych. Czy na podstawie dowodu nabycia samochodu można

Amortyzacja 1 Comment

Amortyzacja czy odliczenie od kosztów uzyskania dochodów?

Właściciel przedsiębiorstwa może ująć swój prywatny samochód niescharakteryzowany w majątku zakładu do kosztów uzyskania przychodu, gdy wartość owego pojazdu nie jest większa niż 3500 złotych. Do sum otrzymania przychodu dołączamy

Amortyzacja 1 Comment

Jaką formę amortyzacji jachtu wybrać?

Wynajęcie, a przede wszystkim zakup jachtu, kojarzy się z dużymi nakładami finansowymi, które są dostępne dla małej grupy osób. Okazuje się, że dla mniej zamożnych pojawiła się opcja amortyzowania. Czy

Amortyzacja 3 komentarze

W jakim celu obliczmy wartość używanych sprzętów dla firmy?

Przy posiadaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek wprowadzić środki trwałe w ewidencji, która się do nich odnosi. Odpisy z tych środków stanowią koszty uzyskania przychodów. Wtenczas obowiązkowe jest rozpoznanie wartości

Amortyzacja 0 Comments

Kiedy przysługują nam ulgi z tytułu amortyzacji?

Stopień amortyzacji to wartość procentowa pokazująca zużycie konkretnego środka trwałego w znanym czasie. Mnożąc sumę procentową i kwotę początkową ustalamy część kosztów podatkowych. Dodatkowo poszczególne stawki amortyzacyjne są określane przez

Amortyzacja 2 komentarze

Jak odpisać w ramach amortyzacji domek kempingowy?

Jeśli dla celów posiadanej działalności gospodarczej właściciel zakupi domek kempingowy nie jest on jednorazowo włączany do kosztów uzyskania przychodów, ale, jako środek trwały podlega amortyzacji. Ustalając indywidualne stawki przedsiębiorca może

Wiadomości 1 Comment

Jak określić wartość mieszkania do celów amortyzacji?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się wykorzystywać cześć swojego mieszkania na cele biurowe, mogą odliczyć koszty amortyzacji w ramach prowadzonej działalności. Decydując się na takie działanie, należy w pierwszej fazie: – ustalić

Amortyzacja 1 Comment

Czy można dokonać zmian stawek amortyzacyjnych?

Przepisy dotyczące zmian pierwotnie przyjętych przez przedsiębiorców warunków amortyzacji są bardzo rygorystycznie interpretowane przez organy podatkowe. Spór pomiędzy przedsiębiorcami a organami podatkowymi dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacyjnej przez tego pierwszego

Amortyzacja 0 Comments

Jak podwyższyć stawkę amortyzacyjną?

Podatnicy mają możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych ujętych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Prawo owe dotyczy budynków używanych w warunkach pogorszonych lub ogólnie złych. Za określone warunki uważa się

Amortyzacja 0 Comments

Amortyzacja budynków przeznaczonych pod wynajem – spółki

Prowadząc działalność gospodarczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmują budynki, ale czy jest to możliwe, aby były amortyzowane budynki, które nie są wynajmowane przez spółkę? Ustawa o podatku dochodowym od osób

  • 1
  • 2