Archive

ABC kosztów 2 komentarze

Wpłata zaliczki a koszty uzyskania przychodu

Zaliczka to inaczej przedpłata stanowiąca potwierdzenie dla wykonania zleconej usługi oraz pewność, że klient nie wycofa się z dalszej współpracy. Według aktualnie obowiązującego prawa może zostać wliczona w koszty, ale

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Ulgi podatkowe dla kredytów mieszkaniowych

Według prawa zawartego w art.26b ust. 1 ustawy o PIT mamy możliwość w szczególnych przypadkach odliczyć od podatku kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w celach mieszkalnych. Zobowiązanie pieniężne

Pracownik 0 Comments

Czym jest płaca minimalna?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 września 2012 roku poziom płacy minimalnej w Polsce został podniesiony o 100 zł w porównaniu do roku poprzedniego i wynosi obecnie 1600 złoty. Wartość

Działalność gospodarcza 1 Comment

Czy warto posiadać status małego podatnika?

Mali podatnicy to przedsiębiorcy, którzy uzyskując ten tytuł otrzymali także dodatkowe przywileje podatkowe. Owi przedsiębiorcy mają możliwość rozliczania podatku VAT po trzech miesiącach metodą kasową, wpłacać podatek dochodowy kwartalnie oraz

Dochody zagraniczne 0 Comments

Jak obliczany jest podatek od dochodu uzyskany w Kanadzie i Islandii?

Polskie Ministerstwo Finansów wciąż aktualizuje obowiązujące przepisy podatkowe. Ma to na celu aktualizacje norm mówiących o uniknięciu podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów pozyskanych za granicą. Konwencja w sprawie odchylania się

Podatek od spadków i darowizn 1 Comment

Kiedy spadek pozostaje wolny od podatku?

Otrzymanie spadku lub darowizny to dla wielu osób powód do dumy i wyróżnienie. Nie zawsze jednak odbywa się to bez ponoszenia nieplanowanych kosztów. Kiedy zapisy testamentowe są dla spadkobierców wolne

Rozliczenia VAT 1 Comment

Jaki podatek VAT obowiązuje fryzjera?

Zakłady fryzjerskie rosną jak grzyby po deszczu, ponieważ cieszą się ogromną popularnością, głównie wśród kobiet, ale nie tylko. Przede wszystkim oferują konkurencyjne ceny i usługi na najwyższym poziomie. Jaki podatek

Co jest kosztem 3 komentarze

Mandaty i sakncje a koszty podatkowe

Zazwyczaj podstawą do wystawienia mandatu lub upomnienia jest przekroczenie obowiązującego prawa i działanie wbrew uchwalonym przepisom. Ich wysokość zależy od skali popełnionego czynu oraz skutków. Czy opłaty i sankcje mogą

Karta podatkowa 1 Comment

Karta podatkowa a limit pracowników

Karta podatkowa to forma rozliczenia, która rządzi się swoimi prawami. Podstawowe dotyczy ilości pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz przestrzeganie przydzielonego limitu. Ile podwładnych możne znaleźć się w firmie z kartą

ABC KPiR 0 Comments

Zakupy bez paragonu a KPIR

Czasami przedsiębiorcy robią zakupy na potrzeby swojej firmy w miejscach, gdzie sprzedawcy nie wystawiają rachunku (ani faktury VAT potwierdzającej dokonanie transakcji). Chodzi w szczególności o targowiska i stoiska handlowe. Jak