Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje podstaw do ulgi podatkowej

Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje podstaw do ulgi podatkowej

Podatnik, który sprzedał swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia traci prawo do zwolnienia od opodatkowania. Wyjątek stanowią te osoby, który w ciągu 2 lat przeznaczą środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Istotne jest przy tym, by „cel mieszkaniowy” spełniał kryteria stosowane przez organy skarbowe.

Nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a zwolnienie z podatku

Interpretację w sprawie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży nieruchomości w przypadku nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 8 sierpnia 2016 r., sygn.  ITPB4/4511-434/16/AS).

Podatnik sprzedał nieruchomość będącą jego własnością przed upływem 5 lat (licząc od końca roku, w którym ta nieruchomość została przez niego nabyta). Środki pochodzące ze sprzedaży zamierzał wydać, w jego rozumieniu, na własne cele mieszkaniowe.

Pół roku po sprzedaży mieszkania mężczyzna zawarł umowę ze spółdzielnią na zakup  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Warto dodać, że umowa ta zawierała klauzulę o możliwości wykupu mieszkania od spółdzielni na własność i podatnik taki zamiar miał.

Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania bez ulgi

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przypomniał, że lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie mieści się w katalogu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Według art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT za wydatki na cele mieszkaniowe zwolnione z opodatkowania uznaje się:

1) wydatki poniesione na:

  1. a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  2. b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

  3. c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

  4. d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

  5. e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W zapisie tym spółdzielcze prawo do lokalu jest ujęte tylko w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nie ma zaś mowy o lokatorskim prawie spółdzielczym do mieszkania.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, właściciel prawa nabywa nieruchomość lub udziały w niej na własność. W przypadku lokatorskiego prawa spółdzielczego do mieszkania właściciel prawa jest najemcą.

Prawo do ulgi w momencie wykupu mieszkania

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, mężczyzna będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania jeśli, tak jak zaznaczył w swoim pytaniu, wykupi mieszkanie na własność, tj. uzyska prawo własności do mieszkania lub spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi jest wykup mieszkania przed upływem 2 lat od sprzedaży poprzedniej nieruchomości – przypomina urzędnik.

Poprzedni Napłata podatku przez płatnika a wniosek o stwierdzenie nadpłaty
Następny Wywłaszczenie w czasach PRL, a dzisiejsze odszkodowania i ich opodatkowanie

Może to Ci się spodoba

Podatki osobiste 0 Komentarz

Umowy i wymiana informacji w zakresie unikania podwójnego opodatkowania

Podwójne opodatkowanie, czyli nakładanie porównywalnych podatków w dwu państwach na tego samego podatnika, z tego samego tytułu i za taki sam okres miałoby się do tej pory dobrze, gdyby nie

Podatki osobiste 0 Komentarz

Deklaracje o rezygnacji z PPK przestaną obowiązywać za kilka dni. Ponowny autozapis ma skłonić więcej osób do oszczędzania na emeryturę

Z końcem lutego tracą ważność deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych złożone przy wdrażaniu systemu. Osoby, które nie chcą przystąpić do PPK, muszą złożyć taką deklarację ponownie w marcu. Inaczej ich pracodawca

Podatnik w urzędzie 0 Komentarz

Nowy podatek od urządzeń elektronicznych nie przysłuży się kulturze. Wywinduje za to ceny sprzętu

– Problem z opłatą reprograficzną jest taki, że ona w żaden sposób nie przysłuży się kulturze. Natomiast każdy Polak zapłaci wyższą cenę sprzętu elektronicznego – mówi dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. Jego zdaniem

Wiadomości 0 Komentarz

Zwolnienie z podatku, a umowa przedwstępna na kupno nieruchomości

Podatnik, który w ciągu 2 lat od sprzedaży nieruchomości przeznaczy pozyskane w ten sposób środki na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Trzeba jednak pamiętać o tym,

Podatki osobiste 0 Komentarz

Na czym polega doradztwo podatkowe?

Wiele przedsiębiorców działających na terenie Polski chętnie korzysta z usług firm zajmujących się doradztwem podatkowym. Co zatem warto wiedzieć na ten temat? Doradca podatkowy – kto może nim być? Czym

Podatki i opłaty lokalne 7 komentarzy

Prywatny wynajem mieszkania – ryczałt czy zasady ogólne?

Właściciel mieszkania, który zechce zarabiać na jego wynajmowaniu, musi wybrać zasady, na których chce się rozliczać z fiskusem. Powszechnie uważa się, że do tego typu dochodów przypisana jest zryczałtowana stawka

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Możesz być pierwszy - dodaj komentarz!

Zostaw odpowiedź