Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje podstaw do ulgi podatkowej

Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje podstaw do ulgi podatkowej

Podatnik, który sprzedał swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia traci prawo do zwolnienia od opodatkowania. Wyjątek stanowią te osoby, który w ciągu 2 lat przeznaczą środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Istotne jest przy tym, by „cel mieszkaniowy” spełniał kryteria stosowane przez organy skarbowe.

Nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a zwolnienie z podatku

Interpretację w sprawie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży nieruchomości w przypadku nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 8 sierpnia 2016 r., sygn.  ITPB4/4511-434/16/AS).

Podatnik sprzedał nieruchomość będącą jego własnością przed upływem 5 lat (licząc od końca roku, w którym ta nieruchomość została przez niego nabyta). Środki pochodzące ze sprzedaży zamierzał wydać, w jego rozumieniu, na własne cele mieszkaniowe.

Pół roku po sprzedaży mieszkania mężczyzna zawarł umowę ze spółdzielnią na zakup  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Warto dodać, że umowa ta zawierała klauzulę o możliwości wykupu mieszkania od spółdzielni na własność i podatnik taki zamiar miał.

Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania bez ulgi

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przypomniał, że lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie mieści się w katalogu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe. Według art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT za wydatki na cele mieszkaniowe zwolnione z opodatkowania uznaje się:

1) wydatki poniesione na:

  1. a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  2. b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

  3. c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

  4. d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

  5. e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W zapisie tym spółdzielcze prawo do lokalu jest ujęte tylko w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nie ma zaś mowy o lokatorskim prawie spółdzielczym do mieszkania.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, właściciel prawa nabywa nieruchomość lub udziały w niej na własność. W przypadku lokatorskiego prawa spółdzielczego do mieszkania właściciel prawa jest najemcą.

Prawo do ulgi w momencie wykupu mieszkania

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, mężczyzna będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania jeśli, tak jak zaznaczył w swoim pytaniu, wykupi mieszkanie na własność, tj. uzyska prawo własności do mieszkania lub spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi jest wykup mieszkania przed upływem 2 lat od sprzedaży poprzedniej nieruchomości – przypomina urzędnik.

Może to Ci się spodoba

Rozliczenia PIT-ów 3 komentarze

Stupendium a podatek dochodowy

Stypendium to nic innego jak pomoc finansowa dla studenta ściśle związana z osiągnięciami naukowymi lub odkryciami w wybranej dziedzinie. Są one wypłacane przez jednostki edukacyjne, najczęściej uczelnie wyższe. Czy stypendia

Podatek od spadków i darowizn 1Comments

Darowizna na rzecz Kościoła – konieczna dokumentacja

Podatnik, który zdecydował się przekazać Kościołowi katolickiemu darowiznę musi upewnić się, czy obdarowany jest w stanie rzetelnie rozliczyć się z darowanych środków, inaczej fiskus zakwestionuje prawo do ulgi podatkowej z

Podatki osobiste 0 Comments

Polacy pracują trzy miesiące w roku na opłacenie rachunków

Regulowanie bieżących rachunków pochłania średnio około 25 proc. dochodów gospodarstwa domowego. Oznacza to, że przeciętna polska rodzina przez pierwsze trzy miesiące roku pracuje tylko na opłacenie rocznych należności. Od 31 marca

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź