Obowiązujące rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Od kwietnia bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzanie w sprawie kas fiskalnych. Dotyczy ono sposobu ewidencjonowania kas oraz warunków ich serwisowania.

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik powinien złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie, że będzie ona prowadzona przy zastosowaniu kas.

W nowym rozporządzeniu zmianie uległy zapisy dotyczące okresu raportowania. Oznacza to, że podatnik musi sporządzić raport miesięczny po zakończeniu sprzedaży w każdym miesiącu. Szczegółowo doprecyzowano oraz wprowadzono nowe rozporządzenie w obszarze sposobu prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas. Uregulowane zostało, że ewidencji podlega każda sprzedaż, również ta zwolniona od podatku, a także zaliczki. W przypadku wystąpienia uznanych reklamacji towarów lub usług oraz ich zwrotów – musi zostać prowadzona osobna ewidencja. Kolejną regulacja mówi o tym, że ewidencji podlegają czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia, pośrednictwa lub agencyjnej. Podatnik ma obowiązek zamknąć wszystkie transakcje w przeciągu doby przed wykonaniem fiskalnego raportu dobowego za dany dzień. Regulacja ta dotyczy podatników, którzy w tym samym czasie dokonują więcej, niż jedną transakcję. Ponadto rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące tego, jakie elementy mają zawierać dokumenty fiskalne tj. paragon i raport dobowy.

Prowadzenie odrębnej ewidencji zgodnej z nowymi wymogami, podatnicy będą mieli obowiązek wprowadzić w życie od 1 października 2013 roku.

Rozporządzenie porządkuje też dotychczasowe zapisy dotyczące serwisowania kas. Do producenta danego rodzaju kasy należy prowadzenie serwisu głównego i dotyczącej go dokumentacji. Serwisem autoryzowanym jest przedsiębiorca, który w drodze umowy, otrzymał zlecenie wykonywania serwisu kas. Dokonywaniem odczytów, fiskalizacji oraz wpisywaniem swoich danych identyfikacyjnych do książek kas, powinni zajmować się upoważnieni serwisanci. Zgodnie z regulacjami obowiązkowy przegląd techniczny kas powinien odbywać się nie rzadziej, niż co 2 lata. Rozporządzenie uszczegóławia również regulacje dotyczące zakresu obowiązkowego przeglądu technicznego, który obejmuje m.in. stan wyświetlacza, obudowy kasy czy plomby.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Czy anulowanie polecenia wpłaty jest zasadne?
Next Jak opodatkowany jest handel internetowy?

Może to Ci się spodoba

Kasy fiskalne 0 Comments

Jak nazwać produkty w kasie fiskalnej?

Każdy przedsiębiorca, który założył firmę usługową lub handlową powinien nabyć kasę fiskalną. Jednak oprócz tego trzeba właściwie wprowadzić wszystkie opcje, w tym także nazwy towarów. Jak w związku z tym

Kasy fiskalne 0 Comments

Jakie informacje o towarze powinny się znaleźć na paragonie?

Kasy rejestrujące działa na bazie kompatybilnego systemu, który to odkodowuje nazwy poszczególnych usług na podstawie ich kodu liczbowego. Prawo w Polsce nakłada obowiązek na właścicieli firmy, by paragony fiskalne zawierały

Kasy fiskalne 0 Comments

Awaria urządzeń fiskalnych

Każdy z podatników ma obowiązek rejestrowania podatku przy użyciu urządzeń fiskalnych. W momencie, kiedy zaistnieje brak możliwości technicznych stosowania narzędzia właściwego należy prowadzić rejestr za pomocą zastępczej sprzętu fiskalnego. Gdy

Kasy fiskalne 0 Comments

Co ze starą kasą fiskalną?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność o charakterze handlowym powinien posiadać kasę fiskalną, aby rejestrować wszystkie transakcje i zdarzenia gospodarcze. Zdarza się jednak, że z czasem eksploatacji urządzenie się psuje lub

Kasy fiskalne 0 Comments

Warunki posiadania kas fiskalnych

Każdy przedsiębiorca, który działa w branży handlowej powinien posiadać kasę fiskalną i księgować na niej każdą transakcję. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie rolników, którzy korzystają z ryczałtu. Rejestracja każdej transakcji

Kasy fiskalne 0 Comments

Wewnątrzwspólnotowa transakcja bez podatku VAT-EU

Zgodnie z ustawą podatkowi od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów zlecona na obszarze kraju, oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). W celu realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, podmiot musi być poddany

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź