Ulga rehabilitacyjna na wydatki przed uzyskaniem orzeczenia

Ulga rehabilitacyjna na wydatki przed uzyskaniem orzeczenia

Z ustawy o PIT „nie wynika, że od dochodu można odliczyć wyłącznie wydatki określone art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f., poniesione po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” czytamy w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 865/12  wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która w kwietniu 2011r. została poddana operacji stawu biodrowego. Wydatki poniesione na ten cel kobieta zamierzała rozliczyć korzystając z preferencji, jakie daje osobom niepełnosprawnym ustawa o PIT. Orzeczenie o niepełnosprawności Miejski Zespół ds orzekania niepełnosprawności wydał w listopadzie tego samego roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 czerwca 2012 r  odmówił niepełnosprawnej prawa do odliczenia uzasadniając swoje stanowisko faktem, że operacja została wykonana przed wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczać tylko po uzyskaniu takiego orzeczenia. Dyrektor IS  w Poznaniu powołał się tu na przepisy zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT w brzmieniu:

„7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)  orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2)  decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3)  orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.”

Zdania wyrażonego w interpretacji urzędnika nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 865/12 . Sąd zauważył, że z podatnego przepisu wynika tylko tyle, że podatnik musi być osobą niepełnosprawną i że w chwili, w której chce skorzystać z ulgi, musi mieć stosowne orzeczenie. Zaznaczono też, że osoba niepełnosprawna ma prawo do odliczenia „jeśli w momencie odliczenia posiada, m.in. stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że w okresie poniesienia wydatku niepełnosprawność istniała. Przepis ten nie formułuje warunku, jak twierdzi Minister Finansów, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sąd pozostawił do rozstrzygnięć fiskusa kwestię, czy wydatek na zabieg, któremu została poddana kobieta jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne.

Wyrok zaskarżony przez skarbówkę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny (Wyrok NSA z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 997/13). Również w tym przypadku podniesiono, że skorzystanie z ulgi uwarunkowane jest posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności, jednak na podstawie obowiązujących przepisów nie można stwierdzić, iż  wydatek poniesiony przed wydaniem orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie może być odliczony.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Jak zdecydować się na odpowiednie biuro rachunkowe?
Next Akcyza – za złomowanie sprowadzanych aut osobowych

Może to Ci się spodoba

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Najnowsze ulgi na Internet

Ulga internetowa jest dla wielu gospodarstw domowych świetnym rozwiązaniem i dużym odciążeniem finansowym. W tym roku zmieniły się niektóre zasady jej rozliczania i metody przyznawania. Obecny rok jest ostatnim, w

Podatek na Kościół w rękach podatnika

Nie od dziś wiadomo, że 0,5% podatku każdego obywatela otrzymującego dochody przekazywany jest na Kościół. Według ustaleń głów państwa ma się to zmienić, bowiem każdy podatnik sam zadecyduje, na jaki

Od 15 lutego będzie można rozliczyć się przez Twój e-PIT

30 kwietnia mija termin rozliczenia się z fiskusem. Osoby fizyczne mogą to robić samodzielnie od 1 stycznia lub skorzystać z gotowego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową. Gotowe formularze dostępne

Korekty PIT i CIT – od przyszłego roku będzie łatwiej

10 września 2015 Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przez chwilę trwało zamieszanie w związku z błędem, który wkradł się do tekstu

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Nowe technologie ustępują miejsca badaniom i rozwojowi

Od 1 stycznia 2016r. przestaną obowiązywać ulgi na nabycie nowych technologii ustępując miejsca ulgom na wydatki badawczo – rozwojowe. Jest jednak grupa podatników, która jeszcze w przyszłym roku będzie mogła

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Czym są ulgi odsetkowe?

Ulga odsetkowa dotyczy zaciągniętych na mieszkanie kredytów, jednak przed upływem roku 2006. Zatem kredytobiorcy, którzy podjęli pieniądze z banku mogą liczyć na ulgę i korzystać z niej aż do końca

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź