Czym jest płaca minimalna?

Czym jest płaca minimalna?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 września 2012 roku poziom płacy minimalnej w Polsce został podniesiony o 100 zł w porównaniu do roku poprzedniego i wynosi obecnie 1600 złoty.

Wartość płacy minimalnej jest kwotą brutto i dotyczy wynagrodzenia za prace w pełnym wymiarze godzin. W sytuacji nieregularnego wymiaru pracy stawka minimalna obliczana jest proporcjonalnie do ustalonej kwoty za pełny etat. W okresie pierwszego roku pracy minimalne wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika nie może być niższe niż 80% , czyli wynosić 1280 zł w 2013 roku.

Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika, pracodawca bierze pod uwagę wszystkie przysługujące mu składniki i inne świadczenia w związku z zatrudnieniem. Wpływ na wysokość comiesięcznej wypłaty nie mają:

 1. nagrody jubileuszowe,
 2. oprawy pracownicze,
 3. dodatki za prace w ramach nadgodzin.

Wynagrodzenia osobowe wypłacane są pracownikom z tytułu stosunku pracy, osobą wykonującym pracę nakładczą oraz młodym kształcącym się praktycznie w zawodzie.

W skład omawianych wynagrodzeń wchodzą:

 1. podstawowa płaca za prace w systemie zmianowym, prowizyjnym, akordowym i innym,
 2. dodatki z różnych tytułów,
 3. premie,
 4. wypłata nadgodzin,
 5. wyrównania
 6. należne wynagrodzenia za urlopy,
 7. nagrody jubileuszowe,
 8. odprawy emerytalne, rentowe i inne tego typu,
 9. odszkodowania.

Ponadto wysokość płacy minimalnej ma wpływ na ustalenie wysokości kwot zadośćuczynienia za przestępstwa skarbowe.

Zgodnie z art.1518 § 1 kodeksu pracy pracownik może otrzymać dodatek do wynagrodzenia w kwocie stanowiącej 20% jego wartości. Dodatek finansowy jest uzależniony od liczby godzin, w których pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

Wartość płacy minimalnej określa się na podstawie rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Określa ono zasady ustalania wartości wypłat oraz zapewnia jej coroczny wzrost proporcjonalny do prognozowanego wzrostu cen towarów i usług oferowanych na polskim rynku. Dopuszcza się wprowadzanie korekt w przypadku znacznego odchylenia cen rynkowych realnych z ich prognozami. Terminy podwyżek są ściśle uzależnione od wzrostu cen. W przypadku prognozowania progu wzrostu powyżej 5% ustala się 2 terminy podwyżek, jeśli wartość jest niższa obowiązuje jeden termin.

Wartość płacy minimalnej ustala Komisja Trójstronna nie później niż do dnia 15 lipca. Ustalenia dotyczące przyszłego roku są publikowane w Monitorze Polskim do dnia 15 września. W przypadku nie podjęcia decyzji przez komisje w ustalonym terminie, obowiązek ten przejmuje Rada Ministrów. Wysokość płacy ustalona przez ministrów nie może być niższa od tej zaproponowanej komisji do negocjacji.

Kwota podstawowego wynagrodzenia w Polsce z roku na rok rośnie. Związane jest to ściśle z podwyżką cen dóbr i usług, dlatego fizycznie wzrost płacy minimalnej nie wpływa na powiększenie naszego majątku.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Czy warto posiadać status małego podatnika?
Next Ulgi podatkowe dla kredytów mieszkaniowych

Może to Ci się spodoba

Pracownik 0 Comments

Telefon komórkowy a przychód zatrudnionego

Wielu pracowników nie wyobraża sobie wypełniania obowiązków służbowych bez telefonu komórkowego. Zazwyczaj koszty rozmów i ogólnego użytkowania przechodzą na pracodawcę. Jeśli natomiast sam zatrudniony opłaca rachunki czy można mówić o

Pracownik 0 Comments

Napiwki z podatkiem?

Napiwki to dodatkowe źródło dochodu dla pracowników restauracji, barów, pubów i ogólnie pojętych punktów gastronomicznych. Za dobrze wykonaną pracę, kulturalną obsługę i pomoc na najwyższym poziomie klienci zwykli wynagradzać małymi

Pracownik 0 Comments

Zakup wycieczki przez przełożonego a zysk dla podwładnego

Oprócz pakietów socjalnych niektórzy pracodawcy proponują swoim podwładnym finansowanie wakacji. Jest to wspaniałe rozwiązanie. Jednakże jak to wygląda z perspektywy prawa? Czy wykupienie wakacji jest zyskiem pracownika? Wedle ustawy takie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź