Kiedy małżeństwo odliczy ulgę podatkową od darowizn?

Kiedy małżeństwo odliczy ulgę podatkową od darowizn?

Akcje reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na organizacje dobroczynne. Niektórzy z nas przelewają większe kwoty niosące pomoc najbiedniejszym. Gdy rozliczamy się w małżeństwie warto takie sumy przekazywać ze wspólnego numeru bankowego.

Określone datki można rozliczyć od podatku przychodowego w formularzu PIT. Przelew rozliczony w 2014 roku musi być wykonany w roku poprzednim. Suma odliczona z tego powodu nie może przekraczać 6% całości uzyskanego dochodu.

Dodatkowo limit ten nie dotyczy kwot kierowanych na rzecz kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Dodatkowo prawnemu odliczeniu podlegają kwoty przekazane na cele:

– pomocy organizacją użytku publicznego. Dotyczy to głównie szkół, organizacji pomocy, spółdzielni publicznych i innych klubów dających pomoc biednym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania czy osieroconym osobom,

– kultu religijnego,

– finansowania bazy krwiodawstwa.

Małżeństwa mogą razem przekazywać darowizny, bez względu czy posiadają osobny majątek. Ważne jest nie przewyższanie limitu 6% i dołączenie drugiej osoby, jeśli przelew jest dokonywany z prywatnego konta jednego ze stron.

Nie można zapomnieć o odpowiednich załącznikach podczas wyliczania podatku, a konkretnie: dokumentu wpłaty i innych niezbędnych formularzy określonych dla poszczególnych rodzajów darowizn.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Czy dochód to tylko zyski ze sprzedaży dóbr i usług?
Next Kiedy przysługują nam ulgi z tytułu amortyzacji?

Może to Ci się spodoba

Kto może uzyskać ulgę prorodzinną?

Składając razem zeznanie podatkowe małżonkowie mogą odliczyć od podatku ulgę na wspólne dzieci oraz na, których rodzicem jest jedno z małżonków. Ulga prorodzinna należy do najdogodniejszych odliczeń w rocznych zeznaniach

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania

Kiedy ulga rodzinna nie obowiązuje?

Ulga prorodzinna przyznawana jest rodzicom w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Jednak najpierw spełnione muszą być konkretne warunki. Na jakich zasadach przyznawane są świadczenia? Komu przysługują w pierwszej kolejności? Podstawowym

1 Comment

  1. Tasior
    15 września, 15:51 Reply
    Akcje reklamowe namawiają nas do odliczania 1% podatku na organizacje dobroczynne. Jednak taki datek lepiej jest przekazać dziecku, które znamy. Radość rodziców bezcenna.

Zostaw odpowiedź