Które wyroby tytoniowe podlegają akcyzie?

Które wyroby tytoniowe podlegają akcyzie?

W 2015 roku ustawodawca poszerzył zakres opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, m.in. w zakresie opodatkowania papierosów skręcanych przez maszyny udostępniane w punktach obsługi detalicznej, czy też sprzedaży tzw. „cygar imprezowych”. Zarówno sprzedawcy, jak i producenci wyrobów tytoniowych mają wątpliwości w interpretacji przepisów związanych z akcyzą na tego rodzaju wyroby, a interpretacje organów podatkowych nie zawsze dostarczają jasnych odpowiedzi na ich pytania.

Akcyza a odpady produkcyjne

Odpady produkcyjnej powstałe w produkcji wyrobów tytoniowych, takie jak np. pył tytoniowy zdaniem niektórych przedstawicieli fiskusa powinny podlegać opodatkowaniu. W tej kwestii nie ma jednak zgody wśród samych organów podatkowych.

O tym, czy akcyza będzie nałożona na odpady tytoniowe, czy też nie, powinno decydować ich dalsze przeznaczenie. I tak, jeśli miałyby one służyć jako surowiec do produkcji wyrobów tytoniowych, wówczas słuszne wydawałoby się ich opodatkowanie. Jeśli natomiast miałyby one np. ubogacać nawozy rolnicze, nie ma mowy o ich wykorzystaniu do produktów nadających się do palenia. Sprawa wydaje się oczywista, ale tylko dla podatników. Jak wskazuje praktyka organów podatkowych różnie z tym bywa. W zasadzie najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się podatnika o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów w jego sprawie.

Niekorzystną dla przedsiębiorcy interpretacją jest np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2015 r nr ILPP3/443-119/14-2/TK. Urzędnik twierdzi w niej, iż odpady tytoniowe (pył tytoniowy) miał być wykorzystany do produkcji nawozów do roślin, natomiast zgodnie z ustawą opodatkowane jako susz mogłyby być tylko takie odpady, które w przyszłości staną się wyrobem tytoniowym, a więc wyroby nadające się do palenia.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 lutego 2015r. nr IPTPP3/443A-83/14-2/KK uznał, że pył tytoniowy użyty do produkcji pellet (materiał opałowy) nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Opodatkowanie papierosów skręcanych

Od tego roku papierosy skręcane w maszynach udostępnianych w punktach sprzedaży detalicznej podlegają opodatkowaniu akcyzą. Nie jest przy tym istotne, czy przedsiębiorca umożliwia skręcanie papierosów swoim klientom, czy skręca się je za pomocą maszyny „na własny użytek”. Od akcyzy zwolnione są wyłącznie papierosy skręcane przez palacza ręcznie, w domu.

Za nielegalne wytwarzanie papierosów grożą wysokie kary sięgające nawet 35 000zł. Oprócz tego papierosy te obłożone są karną akcyzą w wysokości 812,47zł za tysiąc sztuk papierosów.

Produkty nienadające się do palenia z nikotyną w składzie

Produkty do inhalacji, które nie zawierają szkodliwych substancji są zwolnione od akcyzy. Jakich wyrobów może dotyczyć zwolnienie? Można przytoczyć przypadek przedsiębiorstwa, które sprzedaje mieszankę nieprzetworzonych ziół (np. melisa, podbiał) oraz nikotyny. Produkty te nie zawierają tytoniu i zażywane są poprzez parową inhalację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 maja 2015r. nr IBPP4/4513-15/15/EK uznał, że wyroby te nie zawierają tytoniu i służą do parowej inhalacji. Produkty nie nadają się do palenia bez dalszej obróbki przemysłowej. Jak wskazał producent, wyroby mają służyć zmniejszeniu głodu nikotynowego. Urzędnik stwierdził, że tego rodzaju produkty nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Podobnie akcyzie nie podlegają e-papierosy, w których stosowana jest podobna mieszanka. W tym przypadku konsument zażywa płyn z zawartością nikotyny, który na skutek podgrzewania przechodzi w stan lotny i jest inhalowany. Jak wskazał Minister Finansów opodatkowanie akcyzą tego rodzaju wyrobów byłoby niezgodne z zapisami dyrektywy Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury i stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

Melasa z akcyzą

Opodatkowaniem akcyzą podlega również melasa, czyli odpad z trzciny cukrowej, wykorzystywany jako aromat do kominków, ale również jako produkt palony w fajkach wodnych. Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, jak i sądów melasa musi być opodatkowana, gdyż nadaje się do palenia bez konieczności jej przetworzenia przemysłowego. Deklaracja, że produkt będzie użyty w celach innych niż palenie nie jest wystarczające do ustalenia, czy jest on opodatkowany, czy też nie, obiektywnie bowiem nadaje się do palenia. Wyroki, które zapadły w podobnych sprawach to m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 marca 2006 r. (w sprawie C-495/04), wyrok WSA w Białymstoku  z 24 września 2014 r. sygn. akt I SA/Bk 263/14.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous 1000zł świadczenia rodzicielskiego dla osób bez prawa do zasiłku macierzyńskiego
Next Czy biuro rachunkowe powinno rozwijać swoją stronę?

Może to Ci się spodoba

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Rozliczenia VAT 0 Comments

VAT a wartość aportu

Wyznaczenie wartości świadczenia niepieniężnego wnoszonego do kapitału zakładowego spółki to czynność, która może nastręczyć pewnych problemów, szczególnie gdy świadczenie to będzie stanowiło podstawę opodatkowania VAT. Kwestią dyskusyjną jest uznawanie wartości

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

VAT – rządowy plan walki z oszustami podatkowymi

Według różnych szacunków luka podatkowa w VAT wynosi od 30mld do 40mld zł rocznie. Jak wskazują eksperci z z Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu  (branży, w której wyłudzenia VAT

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź