Fiskus chce skuteczniej ścigać oszustwa karuzelowe w VAT

Fiskus chce skuteczniej ścigać oszustwa karuzelowe w VAT

Trwają prace nad znowelizowaniem Ordynacji podatkowej w zakresie poszerzenia uprawnień organów podatkowych do przeprowadzania kontroli lub postępowania podatkowego. Zmiany mają polegać na wyznaczaniu jednego organu właściwego do przeprowadzania kontroli w konkretnej sprawie.

Fiskus chce, aby Minister Finansów mógł wyznaczyć naczelnika urzędu skarbowego lub celnego, albo też dyrektora izby skarbowej do przeprowadzenia kontroli lub postępowania podatkowego. Naczelnika urzędu skarbowego będzie mógł też wskazać dyrektor izby skarbowej. Z takiej możliwości urzędy będą mogły korzystać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy będzie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub gdy pojawi się konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a kontrole lub postępowania będą prowadzić różne miejscowo organy podatkowe.

Kolejną propozycją jest ustanowienie organu właściwego do przeprowadzania kontroli oraz postępowań podatkowych w podmiotach będących następcami prawnymi podatników, jako organu, który jest uprawniony do przeprowadzania tych kontroli również za okresy przed przejęciem. Uzasadnieniem do wprowadzenia takich zapisów prawnych jest fakt, iż dokumentacja dotycząca działalności podmiotu przejętego jest w posiadaniu jego następców prawnych.

Zmiany miałyby też wprowadzić zasadę, że ten sam organ podatkowy, który kontrolował podmiot jest organem właściwym miejscowo również wtedy, gdy podmiot zmieni siedzibę. Zatem jeśli po zakończeniu kontroli lub w jej trakcie podmiot zmieniłby adres siedziby to nie wpłynie to na zmianę organu kontrolującego.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Czy biuro rachunkowe powinno rozwijać swoją stronę?
Next Preferencje podatkowe żołnierzy

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Drugie półrocze z rzędu obniża się optymizm dyrektorów finansowych w Polsce

Dyrektorzy finansowi oceniają polską gospodarkę jako stabilną, a jej perspektywy jako korzystne, jednak ich niepokój rośnie. I to drugie półrocze z rzędu. Sześciu na dziesięciu badanych przez Deloitte dyrektorów przyznaje, że ma

Finanse 0 Comments

Ubezpieczyciele wypłacają coraz większe odszkodowania i świadczenia

Konkurencja cenowa między ubezpieczycielami, rosnące koszty napraw, odszkodowań i zadośćuczynień za straty niematerialne dla ofiar wypadków oraz nowe regulacje prawne – wszystko to złożyło się na blisko 40-proc. wzrost stawek obowiązkowych polis OC

Wiadomości 3 komentarze

Spis z natury – podstawowe informacje

Spis z natury, zwany potocznie remamentem przeprowadza się 1 stycznia każdego roku, a także pod koniec roku podatkowego, a także gdy następuje zmiana wspólnika lub koniec działalności gospodarczej. Remament jest

Wiadomości 0 Comments

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Od prawie czterech lat na polskim rynku możliwy jest wybór IKZE, jako sposobu odkładania pieniędzy na przyszłość. To proste i elastyczne konto oszczędnościowe gwarantuje szereg korzyści wszystkim użytkownikom. Co więcej

Podatnik w urzędzie 1Comments

Jaki jest maksymalny podatek od środków transportowych w 2013 roku?

Maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych w każdym roku podawane są do wiadomości przez Ministra Finansów. W tym artykule podajemy maksymalne stawki, które obowiązują w bieżącym roku. W

Finanse 0 Comments

Atrakcyjne zarobki nie są wystarczające

Dla co trzeciego pracownika to nie pensja, a pozapłacowe bonusy mają zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy. Wśród atrakcyjnych dodatków Polacy wymieniają m.in. ubezpieczenia zdrowotne i grupowe na życie. Blisko połowa

2 komentarze

  1. mania
    29 grudnia, 18:52 Reply
    I tutaj się zgadzam. Jeżeli ktoś oszukuje państwo to powinna spotkać go za to kara. Nie ma, że boli.
  2. darek
    09 stycznia, 09:22 Reply
    Fiskus powinien zająć się przede wszystkim ludźmi, którzy zatrudniają na czarno, zamiast ściągać podatek z niewinnych ludzi.

Zostaw odpowiedź