Preferencje podatkowe żołnierzy

Preferencje podatkowe żołnierzy

Żołnierze z racji wykonywanego zawodu mają prawo do określonych przywilejów w zakresie podatku, jednak przepisy nie zawsze były dla nich korzystne, a wiele unormowań prawnych obowiązujących dziś jest efektem ich walki z fiskusem.

Służby wojskowe korzystają z ulg podatkowych oraz zwolnień od podatku w zakresie odpraw, dodatków mieszkaniowych, dodatkowych świadczeń przysługujących żołnierzom pełniącym służbę poza granicami kraju oraz świadczeń na rzecz weteranów działań poza granicami kraju. Zanim żołnierz skorzysta z preferencji podatkowych powinien upewnić się, czy organy podatkowe nie będą miały podstaw do kwestionowania ulgi.

Świadczenia mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żołnierz ma prawo do wyboru jednej z wielu form pomocy w zakwaterowaniu. Składając wniosek o pomoc żołnierz wskazuje, którą z form jest zainteresowany, a wybrać może spośród takich opcji jak: przydział kwatery lub lokalu, miejsca w internacie bądź „kwaterze internatowej”, czy też wypłata świadczenia mieszkaniowego. Świadczenia te są zwolnione od opodatkowania od 1 stycznia 2015.

Ci, którzy dopiero w tym roku zaczynają korzystać z preferencji podatkowych w tym zakresie mają jasną sytuację. W innym położeniu są żołnierze, którzy nie odprowadzali podatku od świadczeń mieszkaniowych przed 1 stycznia 2012r. W poprzednim brzmieniu ustawa podatkowa przyznawała prawo do ulg podatkowych osobom, które uzyskiwały świadczenia od agencji rządowych bądź wykonawczych, pod warunkiem, że agencje te środki na wypłatę otrzymały z budżetu państwa.

Fiskus podważał możliwość korzystania z ulgi przez żołnierzy, gdyż ci otrzymywali świadczenia z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która nie była ani agencją rządową, ani wykonawczą. Miano agencji wykonawczej WAM zyskała dopiero 1 stycznia 2012r. Nie był to jedyny argument organów podatkowych. Kolejnym było przeznaczenie ulgi wyłącznie dla przedsiębiorców, jako że wprowadzenie ulgi było elementem pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”.

Zarówno w przypadku podważania prawa do ulg uzasadnianego nie spełnianiem wymogów ustawy przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, jak i w przypadku twierdzenia, jakoby ulga należała się wyłącznie przedsiębiorcom, żołnierze prowadzili batalię z fiskusem w salach sądowych. Prawie w 100 proc. spraw, sądy przyznawały rację wojskowym. Tylko jeden przypadek został rozstrzygnięty w 2014r. na korzyść resortu finansów.

Minister Finansów na skutek wielu kontrowersji wywoływanych przez stanowisko fiskusa, jak i przegranych przez niego spraw wydał w 2012r. rozporządzenie, w którym zaniechano poboru podatku od świadczeń mieszkaniowych. Chociaż od tego roku kwestia podatku od tych świadczeń nie podlega już dyskusji, jednak warto pamiętać o całej historii zmian legislacyjnych, gdyż zgodnie z przepisami urząd skarbowy może skontrolować nasze rozliczenia z fiskusem w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. Zatem w z końcem bieżącego roku upłynie termin kontroli zeznań podatkowych składanych w 2010r. za rok 2009. Ci żołnierze, którzy w okresie od 2009r. do 2011r korzystali z ulg podatkowych w zakresie opodatkowania świadczeń mieszkaniowych wciąż jeszcze narażeni są na żądania zapłaty zaległego podatku.

Odprawy

Żołnierze odchodzący ze służby mają prawo do nieopodatkowanej odprawy. Podobnie nieopodatkowana odprawa należy się rodzinom żołnierzy wypłacana w razie ich śmierci. Zwolnienie odpraw od podatku nigdy nie było kwestionowane przez organy podatkowe, a od 1 stycznia 2015r. obowiązują w tym zakresie jasno sformułowane przepisy.

Dodatkowe świadczenia żołnierzy na misjach zagranicznych

Żołnierze w ramach swoich obowiązków pełnią służbę za granicą. Wysyłanie żołnierzy poza teren kraju jest uwarunkowane ich zgodą na takie działanie. Z racji pełnionej za granicą służby przysługują im dodatkowe świadczenia tj. należności zagraniczne, dodatki wojenne. Zwolnienie od podatku można zastosować, ale tylko wtedy, gdy dodatki są przyznawane na mocy odrębnych ustaw, a żołnierz pełni służbę w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym, dla wzmocnienia sił państwa i jego sojuszników, w misji pokojowej, akcji zapobieżenia terroryzmowi i jego skutkom.

W tym obszarze fiskus również kwestionował prawo do odliczeń niektórych żołnierzy. Zdaniem organów podatkowych zwolnienie przysługuje tylko żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza Polską w jednostce wojskowej, zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Sztabowcy nadzorujący misje wojskowe w Iraku nie byli już zdaniem fiskusa objęci przywilejem podatkowym. W tym przypadku sądy również orzekały na korzyść żołnierzy, uznają, że prawo do zwolnienia obejmuje każdego z nich, pod warunkiem, że wykonywał zadania wskazane w przepisach, tj. brał udział w konflikcie zbrojnych lub pomagał sojusznikom Polski.

W styczniu 2013r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził stanowisko zgodne ze stanowiskiem sądów w tej sprawie, jednak interpretacja odnosiła się tylko do sytuacji sprzed 2011r. Obecnie sprawa zwolnień dodatków przysługujących wojskowym wykonującym zadania za granicą nadal nie są do końca sprecyzowane.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej stoją na stanowisku, że zwolnienia podatkowe przysługują żołnierzom wysyłanym za granice kraju i pełniącym służbę w składzie jednostki wojskowej na podstawie decyzji prezydenta. Wojskowi wysyłani na podstawie decyzji MON nie mają takiego prawa, zatem zwolnienie nie dotyczy np. tych, którzy na podstawie decyzji MON służyli na misji w Afganistanie. Z całą pewności ze zwolnień podatkowych w tym zakresie mogą korzystać tylko wojskowi pełniący czynną służbę w jednostce wojskowej realizującej określone przepisami cele, wysłani na służbę za granicą na mocy decyzji prezydenta RP. Pozostali żołnierze, wysyłani za granicę na podstawie decyzji MON muszą odprowadzać od otrzymanych dodatków podatek.

Świadczenia na rzecz weteranów działań poza granicami kraju

Ustawodawca wyłączył z opodatkowania świadczenia przysługujące żołnierzom, które na podstawie skierowania uczestniczyły w misji pokojowej, stabilizacyjnej bądź zapewniały bezpieczeństwo kraju przez nieprzerwany okres, dłuższy niż 60 dni, tj:

 • jednorazowe,  bezpłatne otrzymanie umundurowania i wyekwipowania przez weterana poszkodowanego-żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnie nią służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego,
 • pomoc finansową przeznaczoną na naukę weterana na jednym z kilku poziomów wskazanych w art. 26-29 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dodatek weterana poszkodowanego pobierającego emeryturę lub rentę inwalidzką.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Poprzedni Fiskus chce skuteczniej ścigać oszustwa karuzelowe w VAT
Następny Jak zdecydować się na odpowiednie biuro rachunkowe?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Komentarz

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych może uniknąć dalszych podwyżek cen

Kierowcy mocno odczuli ubiegłoroczne podwyżki cen obowiązkowych polis OC. W niektórych przypadkach wzrosty sięgały nawet kilkuset procent. Eksperci firmy Marsh Polska podkreślają, że w tym roku raczej nie spodziewają się odwrócenia tego

Wiadomości 0 Komentarz

Nawet 11 mld zł mogą odzyskać Polacy pracujący w 6 krajach UE z nadpłaconego podatku

Polacy pracujący za granicą mają coraz większą świadomość, że mogą odzyskać nadpłacone przez ich pracodawców podatki. Mimo to do odzyskania pozostaje niebagatelna kwota 11 mld zł – wyliczyła Grupa Euro-Tax.pl dla 6

Wiadomości 0 Komentarz

23-proc. stawka VAT na e-booki hamuje ich sprzedaż

Zróżnicowanie stawki podatku VAT dla książek papierowych (5 proc.) i elektronicznych (23 proc.) sprzyja patologiom. Powoduje, że rynek e-booków rośnie wolniej ze względu na wysokie ceny produktów, rozwija się także szara strefa

Wiadomości 0 Komentarz

Raj podatkowy za miedzą. Słowacja nowym celem polskich przedsiębiorców

Rośnie liczba firm pośredniczących w założeniu biznesu lub zatrudnianiu na Słowacji. Powodem są niższe stawki ubezpieczeniowe i niższy VAT u naszych południowych sąsiadów. Warunki są atrakcyjne zwłaszcza dla branży transportowej. – Raje podatkowe

Wiadomości 0 Komentarz

Przybywa pracowników tymczasowych. Wartość tego rynku w Polsce to ponad 5,5 mld zł

Globalny rynek pracy tymczasowej wzrósł w 2015 roku o 12 proc. i odpowiada za 70 proc. przychodów branży agencji zatrudnienia. Wciąż jednak pracownicy tymczasowi stanowią zaledwie 1,8 proc. ogółu zatrudnionych. W Polsce odsetek

Wiadomości 0 Komentarz

Przedsiębiorcy nie czują się odpowiedzialni za państwo. Potrzeba lepszej współpracy z administracją publiczną

Prawie 74 proc. przedsiębiorców twierdzi, że wyłączną misją ich firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej, a niewielu czuje się odpowiedzialnych za państwo – wskazuje raport „Polski przedsiębiorca: przedstawiciel elity czy członek

3 komentarze

 1. dance
  15 grudnia, 19:33 Odpowiedz
  Rozumiem, że żołnierze mają ciężko w życiu, ale zwykły śmiertelnik też ma ciężko. Warto o tym pomyśleć i dać coś dla zwykłych ludzi.
 2. mania
  29 grudnia, 18:51 Odpowiedz
  Jestem tego samego zdania. Do tej pory nie wiele zostało zrobione dla zwykłych ludzi, a więcej dla lekarzy, czy żołnierzy.
 3. darek
  09 stycznia, 09:21 Odpowiedz
  Żołnierzom akurat należy się co najlepsze. Cały rok nie ma ich w domu, więc niech dostaną za to rekompensatę.

Zostaw odpowiedź