Odwrotne obciążenie – obowiązki stron transakcji

Odwrotne obciążenie – obowiązki stron transakcji

Zasadą jest, że obowiązek rozliczenia się z podatku VAT przypisany jest sprzedawcy. Nabywca  reguluje należność wraz z podatkiem, a pieniądze z tytułu VAT na konto urzędu skarbowego przekazuje wystawca paragonu lub faktury. Takie najprostsze rozwiązanie jest możliwe w przypadku, gdy kupujący nie prowadzi działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy nabywca jest przedsiębiorcą, a przy tym również podatnikiem VAT, wówczas o zapłacony sprzedawcy podatek umniejsza swoje zobowiązania wobec fiskusa. Wartość zakupów netto oraz naliczonego podatku wykazuje w deklaracji VAT-7. Nieco bardziej skomplikowaną sytuacją jest odwrotne obciążenie VAT, czyli przeniesienie obowiązku rozliczenia się z podatku VAT z urzędem skarbowym na kupującego.

Kiedy ma miejsce odwrotne obciążenie?

Procedura odwrotnego obciążania ma zastosowanie do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. W 2015r. spis ten powiększony został m.in. o tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe i smartfony, konsole do gier, biżuterię ze złota i srebra oraz złoto jako surowiec. Sprzedaż tych towarów objęta jest obowiązkiem odwrotnego obciążania tylko w wypadku, gdy łączna ich wartość netto, w ramach jednolitej dostawy przekroczy kwotę 20 000zł.

Poza tym, należy pamiętać, że aby doszło do obciążenia odwrotnego muszą być spełnione łącznie trzy warunki wymienione w noweli:

 • dostawca nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku VAT,
 • nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego).

Zatem z odwrotnym obciążeniem będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, gdy:

 • transakcja dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,
 • wartość netto jednolitej dostawy przekroczy kwotę 20 0000zł,
 • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT.

Sprzedawca będzie mógł zweryfikować status podatkowy nabywcy dzięki usłudze dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów o nazwie „Sprawdź status podmiotu w VAT”.

Faktura VAT przy odwrotnym obciążeniu

Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie wykazując w niej należnego podatku VAT. Dokument powinien być oznaczony wyrazami „odwrotne obciążenie”. W miejscu, w którym zazwyczaj wpisuje się wartość VAT nie należy wpisywać „0”, czy też „0%”, można natomiast wstawić poziome kreski, wskazując w ten sposób, że naliczenie podatku należy do obowiązku nabywcy.

Nabywca powinien wiedzieć, że zwrot „odwrotne obciążenie” jest tylko informacją, która nie rodzi konsekwencji prawnych. Kupujący musi dokonać opodatkowania VAT nabytych towarów nawet wtedy, gdy taka informacja nie znajdzie się na fakturze. Z drugiej strony zaś, jeśli słowa „odwrotne obciążenie” znalazły się na fakturze, a dokonana transakcja nie mieści się w zbiorze transakcji, których dotyczy odwrotne obciążenie, wówczas nabywca nie ponosi konsekwencji podatkowych.

Krajowa Informacja Podsumowująca – obowiązek sprzedawcy

Sprzedawca, który przeniósł obowiązek podatkowy na nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia, jest zobligowany do złożenia w urzędzie skarbowym informacji zbiorczych zawierających dane transakcji na druku VAT-27. Wskazuje w nich:

 • imię i nazwisko oraz NIP składającego deklarację,
 • imię i nazwisko oraz NIP nabywcy,
 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług.

VAT-27 składa się w za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach odpowiadających złożeniu przez podatnika deklaracji podatkowych VAT-7.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Moda to dobra inwestycja
Next Odwrotne obciążenie - sprawdź, czy Twój kontrahent jest Vatowcem

Może to Ci się spodoba

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

Od 2017 r. nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę

Projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową zakłada nowy sposób naliczania odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności. Projekt przygotował resort rozwoju, a

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

Podatek od opłat eksploatacyjnych w wynajmowanym lokalu

Najemca oferujący mieszkanie najczęściej oczekuje opłaty za czynsz płatnej z góry. Inne koszty eksploatacyjne, które ponoszą lokatorzy rozliczane są na postawie zużycia poszczególnych mediów. Podatnicy nie zawsze wiedzą, kiedy ciąży

Czy zmiany w metodzie kasowej są korzystne?

Na początku 2013 roku wdrożono poważne zmiany w metodzie kasowej. Po pierwsze zniesiono okres 3 miesięcy, po upływie których właściciel był zmuszony uregulować podatek VAT mimo, że kontrahent nie dostarczył

4 komentarze

 1. janw
  02 sierpnia, 23:40 Reply
  Jak dla mnie próg 20.000 złotych netto jest stanowczo za wysoki. Dla większych firm próg ten może okazać się utrapieniem.
 2. Lukasz17
  02 sierpnia, 23:41 Reply
  W zdaniu "nabywca jest czynnym podatnikiem VAT." obojętne jest to, czy jest vatowcem przez to, że płaci ten podatek jako osoba fizyczna czy firma?
 3. marcel
  02 sierpnia, 23:43 Reply
  Czy wiadomo cokolwiek na temat możliwych przyszłych zmian tych przepisów, a szczególnie interesuje mnie temat podwyższenia tej kwoty 20.000zł netto.
 4. bartek
  04 sierpnia, 18:00 Reply
  Zdecydowanie powinni podnieść ten próg. Przecież większe firmy więcej zarabiają, więc jaki jest w tym sens?

Zostaw odpowiedź