Ulga rehabilitacyjna na wydatki przed uzyskaniem orzeczenia

Ulga rehabilitacyjna na wydatki przed uzyskaniem orzeczenia

Z ustawy o PIT „nie wynika, że od dochodu można odliczyć wyłącznie wydatki określone art. 26 ust. 7a u.p.d.o.f., poniesione po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności” czytamy w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 865/12  wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która w kwietniu 2011r. została poddana operacji stawu biodrowego. Wydatki poniesione na ten cel kobieta zamierzała rozliczyć korzystając z preferencji, jakie daje osobom niepełnosprawnym ustawa o PIT. Orzeczenie o niepełnosprawności Miejski Zespół ds orzekania niepełnosprawności wydał w listopadzie tego samego roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 czerwca 2012 r  odmówił niepełnosprawnej prawa do odliczenia uzasadniając swoje stanowisko faktem, że operacja została wykonana przed wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczać tylko po uzyskaniu takiego orzeczenia. Dyrektor IS  w Poznaniu powołał się tu na przepisy zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT w brzmieniu:

„7d. Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)  orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2)  decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3)  orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.”

Zdania wyrażonego w interpretacji urzędnika nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Po 865/12 . Sąd zauważył, że z podatnego przepisu wynika tylko tyle, że podatnik musi być osobą niepełnosprawną i że w chwili, w której chce skorzystać z ulgi, musi mieć stosowne orzeczenie. Zaznaczono też, że osoba niepełnosprawna ma prawo do odliczenia „jeśli w momencie odliczenia posiada, m.in. stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że w okresie poniesienia wydatku niepełnosprawność istniała. Przepis ten nie formułuje warunku, jak twierdzi Minister Finansów, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sąd pozostawił do rozstrzygnięć fiskusa kwestię, czy wydatek na zabieg, któremu została poddana kobieta jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne.

Wyrok zaskarżony przez skarbówkę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny (Wyrok NSA z 2 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 997/13). Również w tym przypadku podniesiono, że skorzystanie z ulgi uwarunkowane jest posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności, jednak na podstawie obowiązujących przepisów nie można stwierdzić, iż  wydatek poniesiony przed wydaniem orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność nie może być odliczony.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Jak zdecydować się na odpowiednie biuro rachunkowe?
Next Akcyza – za złomowanie sprowadzanych aut osobowych

Może to Ci się spodoba

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Ile za podatek od nagrody?

Tak naprawdę każdy Polak bierze lub brał udział w grach o wysokie wygrane czy konkursach z dużą pulą nagród. Najmocniej motywują wysokie wygrane, które zreperują domowy budżet i pozwolą na

Rozliczenia PIT-ów 3 komentarze

Ile zyskasz, gdy przyznasz się do nieujawnionej darowizny

Przyjęta przed laty i niezgłoszona do opodatkowania darowizna może być źródłem sporych kosztów podatnika. Jeśli organ podatkowy ujawni taki fakt, nakłada daninę od nieujawnionych dochodów w wysokości 75% podstawy opodatkowania.

Korekty PIT i CIT – od przyszłego roku będzie łatwiej

10 września 2015 Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przez chwilę trwało zamieszanie w związku z błędem, który wkradł się do tekstu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź