Co to są ujemne różnice kursowe?

Co to są ujemne różnice kursowe?

Dokonując transakcji w walutach obcych podatnicy maja obowiązek przeliczyć wartość tych walut w złotówkach. W momencie dokonywania transakcji oraz w chwili jej rozliczania. Za pierwszym razem waluta jest wyceniania na podstawie kursu średniego podanego przez NBP, za drugim natomiast po kursie faktycznym, który występuje danego dnia. Ujemne różnice zmniejszają zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Ujemne różnice kursowe podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i tym samym obniżyć podstawy opodatkowania.

Ujemne różnice powstają, kiedy:

– wartość przychodu jest wyższa w dniu ogłoszenia kursu średniego przez NBP od wartości obliczonej według kursu faktycznego w dniu jego otrzymania,

– poniesiony koszt wyrażany w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu jest niższy niż wartość tego kosztu w dniu zapłaty,

– zakupione lub otrzymane środki lub wartości w obcej walucie, których wartość w dniu ich uzyskania jest wyższa niż w dniu ich zapłaty,

– kredyt lub pożyczka w walucie obcej, których wartość w dniu otrzymania jest wyższa niż w dniu jego zwrotu,

– kredytu lub pożyczki w walucie obcej, których wartość w dniu otrzymania jest niższa niż wartość w dniu jego spłaty.

Za kurs faktyczny uznaje się aktualny w danym dniu kurs banku, w jakim podatnik posiada rachunek bankowy, Jeżeli ustalenie tego kursu nie jest możliwe, wyceny dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego wpływ lub rozchód waluty z konta.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Powody wszczęcia kontroli podatkowej
Next Czy jednostronne świadczenie może być wliczone w koszty podatkowe?

Może to Ci się spodoba

Co jest kosztem 2 komentarze

Zakup licencji kosztem podatkowym

Każde przedsiębiorstwo, oprócz podwładnych, potrzebuje sprzętów i urządzeń, do sprawniejszego wykonywania obowiązków. Aby usprawnić funkcjonowanie dostępnych technologii warto zakupić dodatkowe programy, które pozwolą na wprowadzenie nowych opcji, poprawią jakość i

Bilety i paragony – kiedy fiskus uzna je za dowód poniesienia wydatku?

Działalność gospodarcza polega nie tylko na uzyskiwaniu jak najwyższych dochodów, ale również na optymalizacji kosztów i obciążeń publicznoprawnych. W zakresie podatkowym, przedsiębiorcy starają się zaliczyć jak największą ilość wydatków do

Co jest kosztem 3 komentarze

Mandaty i sakncje a koszty podatkowe

Zazwyczaj podstawą do wystawienia mandatu lub upomnienia jest przekroczenie obowiązującego prawa i działanie wbrew uchwalonym przepisom. Ich wysokość zależy od skali popełnionego czynu oraz skutków. Czy opłaty i sankcje mogą

Co jest kosztem 1Comments

Czy szczepienia są przychodem pracownika?

Wiele przedsiębiorstw obecnie próbuje zagwarantować swoim pracownikom jak najwięcej uproszczeń. Jednym z nich jest finansowanie okresowych szczepień pracowników. Jest to nieobowiązkowe, dlatego też decydują sami zatrudnieni. Nie jest tajemnicą, że

Co jest kosztem 1Comments

Jak rozliczyć wydatki poniesione na założenie firmy?

Wiele oddania i wyrzeczeń wymaga otwarcie własnej firmy. Żadną tajemnicą nie jest, że żeby biznes zaczął funkcjonować trzeba włożyć spore pieniądze na tzw. start. Większość płynie z kieszeni samego przedsiębiorcy.

1 Comment

  1. Czesio
    04 września, 14:43 Reply
    Uwaga! Nie bierzcie kredytów walutowych, które niestety obecnie są coraz bardziej modne. Często ludzie później nie mają na jego spłatę i popadają w kryzys.

Zostaw odpowiedź