Czym różni się przychód od dochodu?

Czym różni się przychód od dochodu?

Podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest od zdobytego dochodu. Dochód stanowi naddatek przychodów nad kosztami ich uzyskania. Definicje te, zatem nie posiadają tego samego znaczenia.

Istnienie dochodu jest zależne od wystąpienia przychodu, co oznacza, że jeśli nie istnieje przychód to dochód także nie. Dochód zaistnieje tylko wtedy, gdy koszty poniesione, aby uzyskania przychodu będą niższe, niż jego wartość. Przychodem są wszelkie dodatkowe środki o charakterze trwałym i skutkujące zwiększenie aktywów, których otrzymanie zobowiązuje do zapłaty podatku dochodowego. W przypadku działalności gospodarczej istnieje prawdopodobieństwo, że podatek trzeba uiścić od przychodu spodziewanego, który nie został jeszcze rzeczywiście otrzymany.

Dodatki, do których wcale nie stosuje się norm prawnych ustawy nie są przychodami, które podlegają opodatkowaniu. Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego dochodu. Kwotą opodatkowania może być też przychód oszacowany, jako przysporzenie majątkowe. Gdy opodatkowaniu podlega bezpośrednio przychód, będzie on zapłacony w formie ryczałtu, czyli od kwoty brutto uzyskanego przychodu.

Na wysokość podatku nie będą miały wpływu koszty poniesione na uzyskanie przychodu. Stawka podatkowa będzie, wówczas zastosowana wobec całej kwoty uzyskanego przychodu.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous W jakim celu obliczmy wartość używanych sprzętów dla firmy?
Next Kiedy można mówić o stracie podatkowej?

Może to Ci się spodoba

Przychody i dochód 0 Comments

Zakup alkoholu nie jest przychodem

Zakup alkoholu, głównie z myślą o spotkaniach integracyjnych, naradach, nie mogą zostać potraktowane jako źródło przychodu. Nie ma znaczenia rodzaj i ilość serwowanych napojów wyskokowych. Decyzja ta pochodzi z wyroku

Przychody i dochód 0 Comments

Skutki zwrotu dofinansowania przez pracodawcę

Pracodawca podpisał umowę o pracę z pracownikiem, który wymówił stosunek pracy przed okresem odpracowania kosztów, jakie pracodawca poniósł w celu jego kształcenia. Rozliczenie, które powstało w wyniku odejścia pracownika, wykracza

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Przychody i dochód 0 Comments

Czy za dywidendy niepieniężne trzeba płacić podatek dochodowy?

Spółka, funkcjonująca w formie działalności gospodarczej może dokonać wypłaty w postaci tzw. dywidendy rzeczowej, czyli w postaci przysługujących jej praw do znaków towarowych. Czy w obliczu prawa podatkowego taka metoda

Przychody i dochód 0 Comments

Jakie wydatki nie są objęte ulgą CIT?

Część kosztów wydawanych przez działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku uiszczania podatku przychodowego. Należą do nich ściśle te sumy, które zostały wydane z założeniami ujętymi w misji firmy i pokrywają

Wiadomości 1Comments

Czy w spółce cywilnej odprowadza się podatek dochodowy?

CIT to nic innego jak podatek dochodowy od osób prawnych. Innymi słowy sposób rozliczania spółek z dochodów, które uzyskują. W przypadku spółek cywilnych CIT nie obowiązuje. Oznacza to, że nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź