Ignorowanie korespondencji od fiskusa działa na niekorzyść podatnika

Ignorowanie korespondencji od fiskusa działa na niekorzyść podatnika

Korespondencja z urzędem skarbowym należy do niemal codziennych zajęć przedsiębiorcy. Zazwyczaj podatnik wysyła różnego rodzaju deklaracje, wyjaśnienia i zapytania. Gdy urząd skarbowy kieruje list do podatnika można spodziewać się wszystkiego. Widok listonosza z taką przesyłką w dłoni powoduje przyspieszenie oddechu u nie jednego z nas. Może jak nie odbiorę to dadzą mi spokój? – pytamy. Udawanie, że nikogo nie ma w domu jest niestety bezcelowe. Fiskus i tak dopnie swego.

Dlaczego warto odbierać listy z urzędu skarbowego?

Pisma urzędowe nie zawsze muszą ze sobą nieść wyłącznie złe wiadomości. Często bywa, że otrzymujemy upomnienia, które wyznaczają nowy termin wywiązania się z pominiętych przez nas obowiązków (typu przesłanie deklaracji, wykonanie przelewu do złożonej wcześniej deklaracji itp.) i właściwie wypełnienie treści takiego upomnienia kończy sprawę. Inne, mniej lub bardziej przyjemne listy od fiskusa mogą mieć charakter zawiadomienia, wezwania, czy decyzji.

Trzeba pamiętać o tym, ze nieodebranie takiej przesyłki może oznaczać rozpoczęcie postępowania podatkowego, lub rozpoczęcie okresu, w którym podatnikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia lub odwołania. Jeśli podatnik nie zapozna się z treścią pisma nie będzie wiedział czy i jaką sprawę prowadzi względem niego fiskus, a jednocześnie sam pozbawia się możliwości obrony.

14 dni na odebranie pisma

Gdy listonosz przynosi list urzędowy, a adresata nie we wskazanym miejscu, może przekazać przesyłkę innemu domownikowi lub sąsiadowi. Odebranie przez nich listu potwierdzane jest własnoręcznym podpisem odbierającego i traktowane jako zobowiązanie jego do oddania przesyłki adresatowi. O fakcie oddania listu osobie trzeciej listonosz powinien zawiadomić adresata pozostawiając w drzwiach lub w skrzynce informację komu i kiedy przekazał list.

Jeśli nie ma nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, wówczas listonosz pozostawia w skrzynce awizo z informacją, że list można odebrać w danym punkcie pocztowym. Jeśli nikt się po niego nie zgłosi, listonosz przyjdzie po 7 dniach po raz drugi i wówczas, w razie nieodebrania listu, również pozostawia awizo. Jeśli adresat nie odbierze przesyłki poczta odsyła list do urzędu skarbowego. Fiskus taką przesyłkę uzna za doręczoną w trybie zastępczym.

Także odmowa przyjęcia przesyłki od listonosza będzie odnotowana przez pocztę i taka informacja, z datą odmowy, trafi do urzędu skarbowego. Fiskus uznaje w takich przypadkach, że pismo zostało skutecznie doręczone w dniu złożenia odmowy.

Wyjazd na dłużej lub zmiana adresu siedziby firmy

Jeżeli przedsiębiorca przenosi firmę w inne miejsce, powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie urzędników. Zgłoszenia zmiany adresu siedziby firmy dokonuje się w urzędzie gminy, zamieszczając stosowne informacje w CEIDG, niektóre sytuacje wskazują też na odrębne poinformowanie urzędu skarbowego. Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje urzędów o przeprowadzce, a skarbówka wyśle do niego list na dotychczasowy adres, wtedy list uznaje się za doręczony.

W sytuacji, gdy podatnik opuszcza na dłużej miejsce pobytu (np. wyjeżdżając na dłuższy urlop, czy delegację), warto by ustanowił pełnomocnika, który będzie upoważniony do odbioru korespondencji urzędowej. Jakie dane powinno zawierać pismo informujące urząd skarbowy?

 • dane i adres przedsiębiorcy,
 • dane i adres pełnomocnika,
 • oznaczenie organu podatkowego,
 • datę sporządzenia,
 • określenie czynności, do dokonania której pełnomocnictwo jest udzielane,
 • podpis przedsiębiorcy.

Informację tę należy oczywiście dostarczyć do urzędu skarbowego.

Trzeba pamiętać, że gdy właściciel firmy wyjeżdża zagranicę na okres dłuższy niż 2 miesiace, wówczas wyznaczenie pełnomocnika staje się obligatoryjne.

Dla tych osób, które bardzo często wyjeżdżają w dalszą podróż lub w ogóle ich praca polega na ciągłym przemieszczaniu się w różne miejsca, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z doręczeń w formie elektronicznej. W przypadku wyboru korespondencji internetowej, przedsiębiorca nie ma obowiązku wyznaczania pełnomocnika, nawet gdy wybiera się w podróż zagraniczną na czas dłuższy niż 2 miesiące.

Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania danej czynności

Tym, którzy nie odebrali przesyłki urzędowej w terminie 14 dni, przysługuje prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania danej czynności. Chodzi tu o czynności, których termin dokonania minął, a podatnik nie dopełnij ich, gdyż z różnych względów nie był w stanie odebrać i przesyłki i powziąć informacji o zawartości pisma.

Jeśli urzędnicy uznają, że niedotrzymanie terminów wynikało rzeczywiście z przyczyn niezawinionych przez podatnika, wówczas mogą przychylić się do wniosku i wyznaczyć nowy termin dokonania danych czynności. Na zgodę nie może liczyć przedsiębiorca, który odebrał list urzędowy, ale nie dokonał wymaganych w piśmie czynności, bo wyjechał na zaplanowany wcześniej urlop. Tu nie będzie taryfy ulgowej. Natomiast osoba, która wyjechała, ale nie miała żadnej wiedzy na temat pisma nadchodzącego z urzędu skarbowego, z pewnością może oczekiwać przywrócenia terminu.

Jeśli podatnik spełnia przesłanki do przywrócenia terminu do dokonania czynności, składa wniosek o jego przywrócenie we właściwym urzędzie skarbowym. Wraz ze złożeniem wniosku podatnik powinien od razu wykonać te określone czynności, których termin ma być przywrócony.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Najlepszy program do fakturowania
Next Faktury uproszczone. Kiedy można je stosować?

Może to Ci się spodoba

Postępowanie podatkowe 0 Comments

Ekonomiści apelują o uproszczenie systemu podatkowego. Mogłoby to pobudzić rynek pracy i inwestycje firm

Polscy przedsiębiorcy i ekonomiści chcą, aby rząd zharmonizował przedstawione w ostatnim czasie strategie, takie jak Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy czy założenia do ustawy budżetowej. Podkreślają przy tym, że niektóre ich elementy

Rozliczenia PIT-ów 3 komentarze

Stupendium a podatek dochodowy

Stypendium to nic innego jak pomoc finansowa dla studenta ściśle związana z osiągnięciami naukowymi lub odkryciami w wybranej dziedzinie. Są one wypłacane przez jednostki edukacyjne, najczęściej uczelnie wyższe. Czy stypendia

Podatki i opłaty lokalne 2 komentarze

Sklepy internetowe a urzędy skarbowe

Sklepy internetowe to świetny interes, o ile proponuje się ciekawe rzeczy i w atrakcyjnych cenach. Stąd nie dziwi postawa urzędów skarbowych, które od kilku lat systematycznie badają wiarygodność i wysokość

Najczęstsze problemy 11 komentarzy

Opłata gorsza od podatku

Urzędnicy czasem naprzemiennie używają różnych, wydawało by się, tożsamych znaczeniowo słów. Określając podatek mianem „opłata” można zniechęcić obywatela do uregulowania należności. Takie zaskakujące wnioski wyciągnęli uczeni prowadzący badania w ramach

Urząd skarbowy 0 Comments

Od 1 lipca duże firmy muszą udostępniać do kontroli fiskusa Jednolity Plik Kontrolny

1 lipca będzie istotną datą dla polskiego systemu podatkowego. Od tego dnia duże podmioty gospodarcze będą miały obowiązek przekazywania, na żądanie organów podatkowych, najważniejszych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku

Wiadomości 3 komentarze

Nadpłata podatkowa w praktyce

Nadpłata podatkowa to termin, z jakim można zetknąć się składając zeznanie podatkowe do organu właściwego, czyli właściwego Urzędu Skarbowego. Co to jest nadpłata? I czy trzeba się jej obawiać? Uspokajamy

7 komentarzy

 1. Michał
  05 sierpnia, 11:00 Reply
  Sporo ludzi tak woli schować list przed współmałżonkiem, a jak się naliczą wielkie sumy to udają, że o niczym nie wiedzieli. Prawda jest taka, że problemom trzeba stawić czoła, najlepiej jak najszybciej. A przed fiskusem nie ma co uciekać - i tak nas znajdzie :D
 2. Dondi96
  05 sierpnia, 22:09 Reply
  Przygody z fiskusem oraz nieterminowe spłacanie może być nieraz bolesne dla naszego portfela z uwagi na odsetki jakie gromadzą się na naszym koncie.
 3. niunn
  07 sierpnia, 16:48 Reply
  Korespondencja z urzędem skarbowym może być uciążliwa. Szczególnie jeżeli US się do nas przyczepi. No ale jakoś trzeba sobie radzić.
 4. Tomek
  09 sierpnia, 12:38 Reply
  Wydaje mi się, że uciekanie przed odpowiedzialnością w takiej sytuacji całkowicie mija się z celem. Dobrze wiemy jak działa US, nie spocznie dopóki nie załatwi swoich interesów. Dziękuję autorowi za taki artykuł, teraz wiem co i jak jeżeli chodzi o relacje z urzędem, opowiem też o tym znajomym którzy namiętnie zwlekają przed jakimkolwiek kontaktem z tym organem.
 5. Julek
  10 sierpnia, 21:54 Reply
  W walce z US raczej zwlekający podatnik jest przegrany, a ignorowanie korespondencji to już totalna porażka. Naprawdę nie radzę tego robić, z tym organem trzeba żyć w zgodzie :)
 6. cola
  13 sierpnia, 15:49 Reply
  Pisma urzędowe nie zawsze muszą ze sobą nieść wyłącznie złe wiadomości. Czasem są te dobre, ale to rzadko.
 7. weekend
  17 grudnia, 20:33 Reply
  Od dawna wiadomo, że ignorowanie czegoś, co jest bardzo ważne nie przynosi dla nas żadnych pozytywnych rzeczy.

Zostaw odpowiedź