Jak powinno wyglądać sprawozdanie z działalności spółki?

Jak powinno wyglądać sprawozdanie z działalności spółki?

Przepis o rachunkowości mówi o zobligowaniu spółek kapitałowych do dostarczenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok podatkowy. W sytuacji posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebne jest załączenie sprawozdania z aktywności spółki zatwierdzonego przez wspólników.

Osobny dokument posiadający opis aktywności spółki powinien obejmować informacje o:

– okolicznościach dotyczących bezpośrednio z interesami spółki,

– prognozowanym postępie,

– sytuacji finansowej,

– narzędziach ważnych w zakresie metod zarządzania,

– wykorzystanych zasadach prowadzenia korporacji.

Spółka musi w ciągu trzech miesięcy od końca roku obrotowego przedłożyć sprawozdanie we wskazanym urzędzie. Istotne jest, żeby była ona podpisana przez każdego z członków zarządu.

Następnie biegły szczegółowo musi sprawdzić czy zredagowana treść jest kompletna i wierna ze sprawozdaniem finansowym.

W praktyce protokół musi być opracowany przy udziale podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie ksiąg rachunkowych i zatwierdzony przez zwyczajne zgromadzenie partnerów. Jeżeli zarząd nie dochowa podanych terminów, ma obowiązek zająć się tym komisja rewizyjna spółki lub rada nadzorcza.

Paula Honc
gazetapodatkowa.net

Previous Jak otrzymywać w przyszłości większe emerytury?
Next Kiedy wypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Koniec z wykluczeniem osób niepełnosprawnych podczas korzystania z usług finansowych

Dzięki rozwojowi nowych technologii osoby niepełnosprawne, np. niewidome lub niesłyszące, mogą korzystać z usług urzędów czy banków. Służą temu m.in. bankomaty wyposażone w moduły audio, odpowiednio przystosowane aplikacje mobilne i systemy transakcyjne oraz wsparcie

Wiadomości 0 Comments

Polska piątym największym rynkiem handlu internetowego w Unii Europejskiej

Wartość rynku e-handlu w Polsce może przekroczyć w 2017 roku 40 mld zł – szacuje Grupa Integer.pl. Udział sprzedaży przez internet w handlu detalicznym w ciągu 10 lat może sięgnąć nawet 50 proc. Już dziś

ABC kosztów 1Comments

Jakie wydatki zaliczane są do kosztów przychodów działalności?

Od jakiegoś czasu można spotkać się z sytuacją, kiedy podatnik chce zaliczyć wydane pieniądze do kosztów przychodu, jednak nie ma stosownych dokumentów. Przykładem może być wynajem pomieszczenia i opłacanie wszelkich

Wiadomości 2 komentarze

Szybka droga do uzyskania odszkodowania

Dopóki w naszym życiu nie przydarzy się wypadek, w wyniku którego stracimy kogoś bliskiego, zdrowie albo majątek, nie myślimy o tym, jak dużo kosztuje walka o odszkodowanie. Uzyskanie zadośćuczynienia, renty,

Wiadomości 1Comments

Darowizna w odniesieniu do rozliczenia podatkowego

Pomoc finansowa instytucji przekazane wspólnie przez małżeństwo umożliwia potrącenie darowizny od przychodu, dzięki czemu można zmniejszyć podatek do uiszczenia. Najlepiej zrobić to ze wspólnego konta, jednak jest też sposobność operacji

Podatnik w urzędzie 1Comments

Jaki jest maksymalny podatek od środków transportowych w 2013 roku?

Maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych w każdym roku podawane są do wiadomości przez Ministra Finansów. W tym artykule podajemy maksymalne stawki, które obowiązują w bieżącym roku. W

1 Comment

  1. Adam
    06 września, 14:23 Reply
    Sprawozdanie z działalności spółki powinnyśmy zlecić komuś, kto już to robił. Dzięki temu unikniemy pominięcie czegoś ważnego, czy popełnienie błędów.

Zostaw odpowiedź