Nowelizacja ustawy o rachunkowości – kogo obejmie?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – kogo obejmie?

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości. Zdaniem ustawodawcy zmiany obejmą ok. 40 tys. podmiotów. Małe firmy skorzystają z ułatwień dotyczących m.in. sporządzania sprawozdań finansowych. Zmiany mają wymiar finansowy. Szacuje się, że oszczędności spowodowane wprowadzonymi uproszczeniami wyniosą blisko 61 mln złotych.

Rząd przygotował projekt ustawy, która w swych założeniach ma dostosować polskie prawo dotyczące rachunkowości do norm unijnych. Za wprowadzeniem nowych regulacji opowiedziało się blisko 100% posłów.

Sejm zaakceptował też poprawkę zgłoszoną przez posła Jana Łopaty, by organizacje pozarządowe, które spełnią określone warunki oraz będą uzyskiwały przychód ze swojej działalności nie wyższy niż 100 tys. zł, mogły stosować uproszczoną księgowość. To dość znaczący zapis. W pierwotnej wersji, ustawa miała dopuszczać możliwość stosowania uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe, które osiągają przychód nie wyższy niż 50 tys. zł, jednak, jak wykazał poseł Jan Łopata, 68% organizacji osiąga roczny przychód w wysokości do 50 tys. zł, a 77% wszystkich organizacji pozarządowych osiąga przychód nieprzekraczający 100 tys. zł rocznie. Poprawka zwiększyła więc grono podmiotów objętych ułatwieniami o 8 tys. jednostek.

Dorota Podedworna – Tarnowska, wiceminister finansów, uważa, że nowelizacja znacznie wykracza poza samo tylko dostosowanie polskich uregulowań prawnych do wymagań stawianych przez Unię Europejską. Zdaniem wiceminister Podedwornej – Tarnowskiej, szereg ułatwień wprowadzonych nowelizacją wpisuje się w politykę wspierania przedsiębiorczości przez rząd.

Małe jednostki – tak nazwano nową kategorię podmiotów, realizując swoje obowiązki ewidencyjne zgodnie ze zmienionymi przepisami zaoszczędzą sporo na samych kosztach przygotowania uproszczonego sprawozdania finansowego, a przecież do tego dochodzi też niższy koszt prowadzenia księgowości w trakcie trwania roku obrotowego.

Przedstawicielka Ministerstwa Finansów zaznaczyła też, że szersza grupa przedsiębiorstw skorzysta  z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz zwolnienia ze stosowania zasad dotyczących instrumentów finansowych.

Według wstępnych szacunków usprawnienia dotyczą ponad 40 tys. podmiotów, a oszczędności wyniosą ok. 61 mln zł.

Na czym mają polegać zapowiadające się ułatwienia wprowadzone nowelizacją ustawy? Małe jednostki będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe. Oznacza to, że z ich strony będzie wymagane wyłącznie przygotowanie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych.

Małe jednostki zostaną zwolnione ze sporządzania sprawozdania z działalności – jeśli niektóre informacje, które dotychczas wykazywały w tym sprawozdaniu, zostaną przez nie wykazane w informacji dodatkowej. Ułatwienia mają też polegać na zwolnieniu małych firm z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych

Spółdzielnie, które do tej pory zobligowane były do publikacji sprawozdań w Monitorze Spółdzielczym, z związku uchwaloną ustawą, będą zwolnione z tego obowiązku. Od momentu wejścia z życie nowych regulacji, spółdzielnie będą musiały jednak nadal składać sprawozdania, wraz z innymi wymaganymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowelizacja wprowadza definicję małych jednostek. Zgodnie z ustawą będą to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (oraz spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają co najmniej dwa z trzech następujących kryteriów :

 • ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł);
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł),
 • przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Poza wymienionymi podmiotami z ułatwień wprowadzonych nowelizacją skorzystają też osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 mln 200 tys. euro.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous VAT-8 i VAT-9M – kto i kiedy musi składać te deklaracje
Next Jak nie wpaść w pułapkę szybkich pożyczek

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 1Comments

Czy usługi księgowe może proponować każdy?

Nikogo nie zaskakuje fakt, że od dłuższego czasu właściciele oraz zwykłe osoby potrzebują porad księgowych. Przede wszystkim dlatego, że samodzielnie nie umieją przeprowadzić wszystkich obliczeń. Kto może oferować takie usługi?

Wiadomości 0 Comments

Wartość światowego rynku telemedycznego za 5 lat się podwoi

Globalny rynek telemedycyny powinien osiągnąć w tym roku wartość 23,8 mld dolarów – wynika z raportu BCC Research. Do 2021 roku będzie ona rosła średnio w tempie 16 proc. rocznie, do poziomu 55,1

Wiadomości 0 Comments

Inwestycje branży IT nabierają tempa. Mimo wysokich zarobków na rynku brakuje pracowników

Mimo wysokich i wciąż rosnących wynagrodzeń oraz bogatych pakietów pozapłacowych świadczeń pracowniczych firmom informatycznym coraz trudniej znaleźć pracowników. Polska jest postrzegana na świecie jako miejsce przyjazne inwestycjom z tego sektora. Rośnie więc liczba

Wiadomości 0 Comments

Podatek od handlu detalicznego spowoduje wejście większej liczby sklepów do internetu

Podatek od handlu detalicznego przyspieszy debiut części sklepów w internecie – ocenia Jakub Kot, prezes Dealavo. E-sklepy pomogą zrekompensować koszty związane z nowym obciążeniem podatkowym. Szczególnie duże sieci FMCG, gdzie marże są

Wiadomości 0 Comments

Polska potrzebuje dużych inwestycji w szkolnictwo zawodowe

Choć Polska postrzegana jest korzystnie przez inwestorów zagranicznych, to liczba inwestycji, zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych, jest niższa niż przygotowane pod nie atrakcyjne tereny. Przyciągnąć inwestorów mógłby kapitał ludzki, niestety, brakuje osób o takich

Finanse 0 Comments

Polacy wciąż rzadko inwestują swoje oszczędności

Inwestujących w funduszach inwestycyjnych jest około 2 milionów. Ich liczba dość dynamicznie się zmienia, co wskazuje na spekulacyjny, krótkoterminowy charakter inwestycji. Mimo niskich stóp procentowych i jeszcze niżej oprocentowanych lokat Polacy większość

3 komentarze

 1. Adrian
  11 sierpnia, 19:17 Reply
  Bardzo fajna i przydatna ustawa. Małe firmy zawsze miały pod górkę, aktualnie może się to zmienić. Sam niestety nie skorzystam z tych zmian, ale na pewno miło je wspomnę gdy kiedyś sam założę firmę.
 2. Andrzej
  14 sierpnia, 22:30 Reply
  Księgowe troszeczkę ucierpią na tej ustawie :D Sporo z nich będzie miało o wiele mniej do roboty, a czasami wiąże się to z mniejszą ilością przerobionych godzin. Mimo wszystko zgadzam się z Adrianem - to dobry krok i wyciągnięcie ręki w stronę mniejszych firm. Czemu miałyby one mieć pod górkę?
 3. Tomek
  17 sierpnia, 18:11 Reply
  Teoretycznie małe firmy faktycznie mają trudniej, bo nie mają dużego kapitału, który de facto pozwala im sprawnie funkcjonować. Uważam jednak, że ta nowelizacja pomoże im trochę w działaniu, a w późniejszym czasie, zachęci nowych przedsiębiorców do zakładania takich mikro przedsiębiorstw.

Zostaw odpowiedź