Optymalizacja VAT w handlu z UE

Optymalizacja VAT w handlu z UE

Dostawy towarów z terytorium kraju zasadniczo podlegają opodatkowaniu VAT w kraju przeznaczenia (art. 23 ustawy o Vat). To z jednej strony zwiększa konkurencyjność cenową, gdyż niweluje ewentualne różnice wynikające z dysproporcji stawek podatku VAT w poszczególnych krajach. Z drugiej strony wiąże się to z obowiązkiem rejestracji sprzedawcy w państwie przeznaczenia dostawy i rozliczania tam podatku VAT. Od tego rozwiązania istnieją jednak wyjątki.

Firma NoweKolory.pl, która od kilku lat prowadzi działania w kierunku ułatwiania ekspansji międzynarodowej rodzimym e-sklepom, często spotyka się z obawami swoich klientów o prawidłowość rozliczeń fiskalnych. Zawiły system podatkowy w Polsce jest wystarczającym obciążeniem dla przedsiębiorców. Sprzedaż za granicę wiąże się z dodatkowymi niedogodnościami jakie rodzą rozwiązania fiskalne wewnątrz Unii. Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów?

Jak pozostać wiernym polskiemu fiskusowi?

Większość podmiotów może uniknąć wspomnianej rejestracji jako podatnik w obcym państwie jeśli spełni określone warunki. Dostawy z terytorium kraju mogą być opodatkowane w Polsce, jeśli całkowita wartość dostaw towarów do danego państwa pomniejszona o wartość podatku:

  • jest w danym roku mniejsza lub równa od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej limitowi ustalonemu przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów,
  • w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła tego limitu.

Limity sprzedaży wysyłkowej w poszczególnych państwach UE

Kraj Limit
Austria 35’000 EUR
Belgia 35’000 EUR
Bułgaria 70’000 BGN = 35’791 EUR
Chorwacja 270’000 HRK
Cypr 35’000 EUR
Czechy 1’140’00 CZK = 46’570 EUR
Dania 280’000 DKK = 37’557 EUR
Estonia 35’151 EUR
Finlandia 35’000 EUR
Francja 100’000 EUR
Grecja 35’000 EUR
Hiszpania 35’000 EUR
Holandia 100’000 EUR
Irlandia 35’000 EUR
Litwa 125’000 LTL = 36’203 EUR
Luksemburg 100’000 EUR
Łotwa 24’000 LVL = 34’052 EUR
Malta 35’000 EUR
Niemcy 100’000 EUR
Polska 160’000 PLN = 40.293 EUR
Portugalia 35’000 EUR
Słowacja 35’000 EUR
Słowenia 35’000 EUR
Szwecja 320’000 SEK = 36’232 EUR
Rumunia 118.000 RON = 28’012 EUR
Węgry 8’800’000 HUF = 32’257 EUR
Wielka Brytania 70’000 GBP = 81’843 EUR
Włochy 35’000 EUR

 

W praktyce oznacza to, że jeśli polski dostawca w roku poprzedzającym i bieżącym nie przekroczy podanego w tabeli limitu, może rozliczać się z polskim fiskusem według stawek obowiązujących w Polsce.

Co, gdy polski VAT zagraża konkurencyjności e-sklepu?

Podane rozwiązanie jest wygodne, lecz stawki VAT stosowane w Polsce mogą okazać się na tyle wysokie w stosunku do wysokości tego podatku w kraju przeznaczenia dostawy, że sprzedawca będzie skłonny znieść niewygody związane z rejestracją i rozliczaniem się z fiskusem obcego państwa w imię obniżenia ceny towaru.

Nawet jeśli sprzedawca nie przekracza limitów sprzedaży wysyłkowej podanych w tabeli, może zrezygnować z przywileju rozliczania się w Polsce (art. 23 ust. 5 ustawy o VAT).

Niższe stawki podstawowe obowiązują np. na terenie Czech (21%), Francji (19,6%), Niemiec (19%) i Wielkiej Brytanii (20%).

Ze zwolnienia nie warto rezygnować w przypadku sprzedaży wysyłkowej kierowanej do Danii, gdzie VAT podstawowy wynosi 25%, Irlandii (23%), Rumunii (24%) i Węgier (24%).

Kto nie skorzysta z limitów?

Limity niestety mają ograniczone zastosowanie. Nie obowiązują one w przypadku

  • sprzedaży towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz;
  • wyrobów akcyzowych;
  • nowych środków transportu;
  • towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, do których opodatkowania stosuje się zasady VAT-marża.

Od 1 stycznia 2015r. limity nie zwalniają z obowiązku rejestracji podatnika i rozliczania VAT w kraju przeznaczenia sprzedaży usług elektronicznych, w tym sprzedaż treści cyfrowych takich jak np. e-booki, filmy, utwory muzyczne, czy aplikacje.

W tym przypadku jedynym rozwiązaniem ułatwiającym w pewien sposób życie sprzedawcy jest rejestracja i rozliczanie podatku za pomocą systemu internetowego MOSS. W Polsce MOSS, czyli  mały punkt kompleksowej obsługi znajduje się w II Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście. Deklaracje do tegoż urzędu przesyła się elektronicznie na druku VIU-D. Niedogodnością są terminy składania deklaracji i płatności podatku. Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie

Previous Fiskus ma obowiązek pomagać podatnikowi
Next Jak nie popaść w spiralę długów?

Może to Ci się spodoba

Gminy centralizują rozliczenia VAT

W 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił jednostkom budżetowym prawa samodzielności jako podatnika VAT. Tej jesieni takie stanowisko zajął również Trybunał Sprawiedliwości UE. Gminy muszą przejąć przejąć rozliczenia VAT jednostek podległych.

Odliczanie i zwroty podatku 2 komentarze

VAT-ZT. Zobacz, co zrobić żeby uzyskać zwrot podatku w przyspieszonym terminie

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT odprowadza do urzędu skarbowego podatek VAT należny od dokonanej sprzedaży. Nie jest to jednak kwota wynikająca wyłącznie z podsumowania kwot podatku wynikających z faktur wystawionych

Zwrot za materiały budowlane – kogo dotyczy i na jakich zasadach

Możliwość ubiegania się o zwrot za materiały budowlane na cele mieszkaniowe mają osoby, które wydatków dokonały po 1 stycznia 2006r. Ci, którzy zakupy materiałów poczynili po 1 stycznia 2014r. z

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

Jak liczyć dochody dziecka z zagranicy?

Dostawanie środków z racji prorodzinnej formy rozliczania podatku VAT jest obarczone limitem przychodu, jaki dziecko może uzyskać w danym okresie podatkowym. Wątpliwości budzą się w kwestii wliczania do limitu wartości

Rząd uszczelnia ściągalność podatku VAT

Resort finansów systematycznie pracuje nad zatykaniem kolejnych luk w podatku VAT. ZIPSEE „Cyfrowa Polska” wskazuje jednak, że rządowe inicjatywy nie obejmują wszystkich ważnych obszarów, jak chociażby obłożenia odwróconym VAT-em obrotu twardymi dyskami.

Zakres opodatkowania 0 Comments

Nowe przepisy VAT zlikwidują nieuczciwą konkurencję w e-handlu

Od czwartku 1 lipca obowiązują nowe unijne zasady opodatkowania transakcji internetowych podatkiem VAT. Zawarte w pakiecie VAT e-commerce przepisy uniemożliwią napływ do krajów UE paczek bez VAT-u np. z Chin, co wyrówna

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź