Wszystko o uldze rehabilitacyjnej

Wszystko o uldze rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom o stwierdzonej niepełnosprawności lub rodzinom, które sprawują opiekę i zapewniają podstawowe warunki życiowe (dach nad głową, wyżywienie, zakup leków, pomoc w codziennych czynnościach).

Świadczenie na rzecz osób niepełnosprawnych może obejmować przede wszystkim nieustanne finansowanie podstawowych sprzętów niezbędnych w codziennej egzystencji (pralka, lodówka) oraz remonty ułatwiające przemieszczanie się po mieszkaniu (obniżanie progów, dostosowanie łazienki, poszerzenie drzwi). Oprócz tego pokrywane są koszty na zakup przyrządów rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, ich naprawdę lub wymianę części.

Pieniądze z ulgi mogą zostać przeznaczone na kupno sprzętów lub urządzeń, które ułatwiają życie niepełnosprawnemu (lupy powiększające, okulary, komputer dla niedowidzących).

Osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają możliwość bezpłatnego odbywania wyjazdów rehabilitacyjnych oraz kuracyjnych. Dodatkowo wszystkie czynności mające związek z poprawą zdrowia lub życia, tj. konsultacje lekarskie, pobyt w szpitalu, zabiegi lub operacje są darmowe.

Wiele osób niepełnosprawnych nie posiada bliskiej rodziny, która mogłaby sprawować nieustanną opiekę. Ulga rehabilitacyjna przewiduje finansowanie przewodnika, pielęgniarki lub opiekunki, którzy będą stali na straży bezpieczeństwa. Maksymalne opłaty za zatrudnienie którejś z osób nie może przekraczać 2 230 zł. Oprócz tego w razie konieczności osoby niemówiące mogą korzystać z pomocy tłumacza migowego bez dodatkowych opłat (szczególnie w sytuacjach urzędowych).

Wiele osób z problemami psychoruchowymi musi codziennie brać lekarstwa podtrzymujące życie lub poprawiające stan zdrowia. Zakup medykamentów oraz środków opatrunkowych lub innych kupowanych w aptece jest finansowany na podstawie ulgi w całości.

Jeśli niepełnosprawny pozostaje na utrzymaniu rodziny o ulgę może ubiegać się małżonek, dzieci lub wnuki, rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie. Wymienione osoby muszą wykazywać dochody, które w części przeznaczane są na osobę z grupą inwalidzką.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Poprzedni Zakres działania kontrolera podatkowego
Następny Co z zakupem artykułów papierniczych?

Może to Ci się spodoba

Ulga rehabilitacyjna – materiały opatrunkowe nie do odliczenia

Ulga rehabilitacyjna umożliwia podatnikom umniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu o wydatki poniesione opiekuna osoby niepełnosprawnej, zakup leków, czy nawet wydatki na przewodnika lub psa asystującego. Na liście wydatków uprawniających do skorzystania

Ulga prorodzinna dla rodzica faktycznie sprawującego opiekę

Fiskus stoi na stanowisku, że rodzice po rozwodzie, którzy nie ustalili między sobą zasad podziału ulgi prorodzinnej powinni dzielić się ulgą po połowie. Nie wydaje się, żeby taka interpretacja przepisów

Zaproponowana reforma podatkowa negatywnie oceniana przez pracodawców

W ramach Polskiego Ładu rząd chce zmienić limity kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego. Według Pracodawców RP nie jest to jednak projekt przemyślany. Skorzystają z niego tylko najubożsi pracujący i emeryci, natomiast

Czy firma ma prawo do ulg podatkowych?

W aktualnie obowiązującym prawie wymienić można przynajmniej kilka powodów, dla których podatnik nie musi spełniać swojego obowiązku podatkowego. Zanim jednak otrzyma taką możliwość musi przestrzegać najważniejsze warunki ustawowe. Co zrobić,

Czy w likwidacyjnym spisie z natury ujmować samochód?

Większość właścicieli firm korzysta z pojazdów mechanicznych, aby wypełniać wszystkie zlecenia zawodowe, zobaczyć się z kontrahentem lub dowieźć towar. Z chwilą likwidowania działalności gospodarczej trzeba sporządzić likwidacyjny spis z natury.

PCC i inne podatki 0 Komentarz

Dom za granicą z ulgą podatkową

Sprzedając mieszkanie lub dom, spadkobierca musi liczyć się z tym, że zapłaci podatek w wysokości 19% od uzyskanej kwoty pomniejszonej o nakłady zwiększające wartość sprzedawanego majątku oraz kwotę zapłaconego podatku

1 Komentarz

  1. Tasior
    15 września, 15:55 Odpowiedz
    Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom o stwierdzonej niepełnosprawności lub rodzinom, które sprawują opiekę i zapewniają podstawowe warunki życiowe i powinna być wyższa.

Zostaw odpowiedź