Czy podatek można spłacać ratalnie?

Czy podatek można spłacać ratalnie?

Wielu przedsiębiorców i osób prywatnych boryka się z problemami finansowymi. Oprócz zadłużeń wśród znajomych i banków częste są zaległości wobec urzędu skarbowego. Niespłacony podatek to często duża suma i trudno ją spłacić od razu. Czy można wnioskować o rozłożenie długu na raty? Kiedy jest to niemożliwe?

Według ustawowych ustaleń urząd skarbowy może zgodzić się na zmianę terminu ostatecznego do zapłaty lub podzielić całe zadłużenie na mniejsze części, łatwiejsze do uregulowania. Oprócz tego ma możliwość unieważnienia narastających odsetek na jakiś czas lub na stałe. W najlepszym przypadku całe zadłużenie lub koszty dodatkową może zostać uchylone (bez konieczności regulowania należności w przyszłości).

Aby ubiegać się o którąś z opcji wymienionych powyżej należy napisać wniosek z prośbą o odroczenie/unieważnienie/podzielenie na raty zaległości oraz podanie sensowych i rzeczywistych powodów, dla których nie można spłacić zalegającej sumy, np. utrata pracy, alimenty na dzieci, trudna sytuacja zdrowotna, inne nieprzewidziane sytuacje mające wpływ na zasobność portfela.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie. Chodzi przede wszystkim o podatników, którzy pracują, systematycznie otrzymują wynagrodzenie, mają zdolność kredytową, prowadzą działalność. Wówczas zachodzi prawdopodobieństwo, że podatnik chce odroczyć termin z innych powodów.

Oprócz tego niektóre rozstrzygnięcia są przekazywane bez uzasadnienia, tzn. bez podania powodu podjęcia konkretnej decyzji.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jak odliczyć ulotki i plakaty dla firmy?
Next Czym jest kara porządkowa?

Może to Ci się spodoba

PCC i inne podatki 1Comments

Zasady przyznawania ulg rolnych

Wszystkie użytki rolne oprócz ziem przeznaczonych na prowadzenie przedsiębiorstw pozarolniczych obarczone są podatkiem rolnym. Są przypadki, w których można skorzystać z różnych ulg podatkowych. Kiedy i jak to zrobić? Obecnie

Kontrola podatkowa 0 Comments

Ilość dzieci a podatki

Z najnowszych ustaleń wynika, że wysokość kwoty wolnej od podatku powinna być wprost proporcjonalna do ilości dzieci pod opieką. Oznacza to, że rodziny wielodzietne mogą liczyć na duże odciążenie wspólnego

PCC i inne podatki 0 Comments

Wprowadzenie ulgi podatkowej na termomodernizację domów może rozwiązać problem smog

Receptą na walkę ze smogiem może się okazać powszechna ulga na termomodernizację domów do wysokości 25 proc. inwestycji. Ulga odliczana od podatku PIT mogłaby uzupełnić system dotacyjny skierowany do rodzin

1 Comment

  1. Tasior
    15 września, 15:55 Reply
    Urząd Skarbowy wcale nie robi nam łaski, że rozłoży podatek na raty. Powinien brać pod uwagę, że nie każdy ma takie duże pieniądze, żeby zapłacić i czasem trzeba poczekać.

Zostaw odpowiedź