Jak długo czeka się na decyzje administracyjną?

Jak długo czeka się na decyzje administracyjną?

Proces administracyjny powinien zakończyć się przed upływem 30 dni. Jednakże, gdy postępowanie jest skomplikowane trwa on dwukrotnie dłużej. Daty te są elastyczne. Jeśli instytucja państwowa nie zdąży rozwiązać sprawy, może przedłużyć postępowanie, informując o tym wcześniej zainteresowanego.

Z reguły organy państwowe powinny tak funkcjonować, by zamykać sprawy biurowe szybko i zrozumiale dla podatników. Sprawy skomplikowane, czyli takie, dla których niezbędne jest przeprowadzenia postępowania dowodowego, determinują więcej czasu na określenie werdyktu. Z tego powodu jest to 60 dni.

Z miejsca powinny być załatwiane sprawy na podanie zainteresowanego, jeśli posiada on konkretne dowody lub gdy jego sytuacja konfliktowa jest jasno określona prawem. Taka sama sytuacja ma miejsce w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji urzędu pierwszej instancji, gdzie wnioskodawca powinien uzyskać odpowiedź w ciągu 60 dni od daty złożenia skargi.

W momencie, gdy urzędy nie zmieszczą się w określonych terminach, wystosują taka informację do stron postępowania. Zainteresowani otrzymają nowy termin przewidziany na końcowe zakończenie sporu. Jeśli myślimy, iż nie było prawnych przesłanek do odroczenia wyroku, możemy stworzyć kolejne zażalenie do sądu.

Ewelina Uroda
www.gazetapodatkowa.net

Previous Jakie informacje o towarze powinny się znaleźć na paragonie?
Next Jak odliczyć ulgę za zakup kasy fiskalnej?

Może to Ci się spodoba

Karta podatkowa 1Comments

Rezygnacja z karty podatkowej

Karta podatkowa to forma rozliczenia przedsiębiorców bez konieczności określania wielkości podatku. Jest to bardzo prosty sposób obliczania, jednak nie zawsze się sprawdza. Czasami trzeba przyjąć nowych podwładnych i przekroczyć limit

Podatnik w urzędzie 7 komentarzy

Jak wysoki jest podatek leśny?

Wielkość podatku rolnego i leśnego zależy od gminy. W tym roku kwoty te wynoszą: 189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1

Podatnik w urzędzie 1Comments

Kiedy samorządy terytorialne opłacają podatek od nieruchomości?

Podatek od posesji płaci właściciel. Gdy gmina opiekuje się budynkami niewynajętymi innym podmiotom do użytku to musi odprowadzać od nich odpowiednią kwotę podatku. Organizacje państwowe zapłacą podatek od nieruchomości, jeśli

2 komentarze

  1. Asia
    Wrzesień 12, 16:29 Reply
    Proces administracyjny niby powinien trwać 30 dni, ale w rzeczywistości czasem trwa dłużej. Nie oszukujmy się, że urzędy nie garną się do rozstrzygania spraw, a co za tym idzie trzeba cierpliwie czekać.
  2. masia
    Styczeń 26, 11:42 Reply
    Przejrzeć jedną sprawę to nie jest takie proste. Wiem, bo miałam ostatnio podobny temat na wykładach i nie jest tak kolorowo.

Zostaw odpowiedź