Zwrot podatku od towarów i usług w miesiąc

Zwrot podatku od towarów i usług w miesiąc

Nadpłatę związaną z podatkiem od towarów i usług standardowo otrzymuje się w ciągu dwóch miesięcy. Okazuje się, że zwroty mogą być dokonywane nawet w ciągu miesiąca. Kto ma prawo do takich przywilejów? Jakie warunki należy spełnić?

Z ustaleń wynika, że projekt skrócenia okresu oczekiwania na zwrot już kilkakrotnie był poddawany pod głosowanie. Jednak za każdym razem nie zdobywał odpowiedniej liczby głosów. Wygląda na to, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni.

Według planów każdy podatnik miał otrzymywać swoją nadpłatę w ciągu miesiąca. W związku z tym cały proces weryfikacji również byłby nieco krótszy. Jednak w przypadkach wymagających głębszej analizy termin może zostać wydłużony i zmieniany tak długo, aż sprawa zostanie wyjaśniona i rozwiązana.

O nadpłacie lub nadwyżce można mówić wówczas, gdy kwota konieczna do zapłaty jest niższa od wpłaconych wcześniej pieniędzy. Różnica powinna zostać zwrócona lub przekazana na plus do kolejnego okresu rozliczeniowego. Wówczas podatnik zapłaci mniejszą należność w miesiącu lub kwartale następnym.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Previous Czym są ulgi odsetkowe?
Next Czym są bezpłatne świadczenia?

Może to Ci się spodoba

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

Jak liczyć dochody dziecka z zagranicy?

Dostawanie środków z racji prorodzinnej formy rozliczania podatku VAT jest obarczone limitem przychodu, jaki dziecko może uzyskać w danym okresie podatkowym. Wątpliwości budzą się w kwestii wliczania do limitu wartości

Odliczanie i zwroty podatku 4 komentarze

Odwrotne obciążenie – obowiązki stron transakcji

Zasadą jest, że obowiązek rozliczenia się z podatku VAT przypisany jest sprzedawcy. Nabywca  reguluje należność wraz z podatkiem, a pieniądze z tytułu VAT na konto urzędu skarbowego przekazuje wystawca paragonu

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

Od 2017 r. nowe zasady naliczania odsetek za zwłokę

Projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową zakłada nowy sposób naliczania odsetek za zwłokę w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności. Projekt przygotował resort rozwoju, a

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź