Szkolenia podatkowe w 2021 roku – jakie warto przejść?

Szkolenia podatkowe w 2021 roku – jakie warto przejść?

Liczne zmiany w podatkach, które w życie wchodzą w 2021 roku powodują konieczność zadbania o poziom wiedzy służb księgowo-podatkowych orz kadrowo-płacowych. Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko znaczne zmiany w sposobie pracy, ale też w obowiązkach podatkowych nałożonych na przedsiębiorców – niektóre podatki uległy odroczeniu, inne zostały przyśpieszone i zaskoczyły podatników. Wiele szkoleń podatkowych, które są jedną z podstawowych metod uzupełniania wiedzy i zapoznawania się ze zmianami w podatkach przeniosło się natomiast do sieci Internet. Na jakie szkolenia podatkowe warto więc zwrócić uwagę w 2021 roku?

Zmiany w podatku CIT

Ostatnie zmiany w podatku CIT to przede wszystkim:

Tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Już od 1 stycznia 2020 spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wybrać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych zamiast tradycyjnego CIT. Estoński CIT pozwala odroczyć moment opodatkowania do chwili wypłaty zysku, zmniejszyć zakres obowiązków dokumentacyjnych oraz stwarza możliwość osiągnięcia efektywnie niższego opodatkowanie z punktu widzenia udziałowców i akcjonariuszy.

Estoński CIT adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców o obrotach poniżej 100 mln., jednakże niezbędne jest spełnienie całego szeregu dodatkowych kryteriów, więc nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdej spółki kapitałowej.

9% stawka CIT – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) od 1 stycznia 2021 roku zwiększeniu uległ limit przychodów, który uprawnia do stosowania 9% stawki dla opodatkowania dochodów osiąganych przez podatników podatku CIT. Nowy limit to 2 mln EUR w miejsce dotychczasowego 1,2  mln  EUR.

Zwolnienie z podatku CIT/PIT przychodów z budynków – z uwagi na stan epidemii spowodowany koronawirusem, ustawodawca zdecydował się przedłużyć okres, w którym obowiązuje zwolnienie od podatku od przychodów z budynków, który reguluje art. 24b Ustawy CIT oraz art. 30g Ustawy PIT. Zwolnienie obowiązywać będzie do końca miesiąca, w którym stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 będzie nadal obowiązywał.

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych – od początku 2021 roku spółki komandytowe oraz spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne staną się podatnikami podatku CIT. Chociaż zmiana ta budziła wiele kontrowersji i sprzeciw przedsiębiorców od 30 listopada 2020 roku jest już obowiązującym prawem. Spółki komandytowe mają możliwość odroczenia zmiany statusu do 30 kwietnia 2021 roku, a spółki jawne staną się podatnikami CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku o ile nie złożą wcześniej odpowiedniego oświadczenia podatkowego.

Informacje jakie korzyści wiążą się z estońskim CIT, kto jest uprawniony do skorzystania z ze stawki 9% w podatku CTI czy też jak rozliczać przychody z budynków omawiane są na szeregu szkoleń z podatku CIT. Listę tego typu szkoleń znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/podatek-cit.

Zmiany w podatku VAT

Najważniejsze zmiany w podatku VAT to:

Pakiet SLIM VAT – w 2021 roku w życie wejdzie szereg drobnych zmian w Ustawie VAT, których zadaniem jest uproszczenie rozliczeń podatku VAT dla przedsiębiorców. Wśród zmian planowane są między innymi:

  • prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • wydłużenie okresu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego z 3 do 4 miesięcy,
  • uproszczenia w zakresie stosowania kursu walut,
  • uproszczenia przy korygowaniu faktur obejmujące m.in. brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • ułatwienia dla eksporterów poprzez wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0%.

Jak przygotować firmę do zmian w podatkach: szkolenia podatkowe.

Zmiany w podatku CIT i VAT to nie jedyne zmiany wprowadzone w podatkach w ostatnim czasie wymagające szkoleń i kursów aktualizujących wiedzę zespołów księgowo-podatkowych. Warto wspomnieć również o zmianach w opodatkowaniu sprzedaży spółki nieruchomościowej oraz opodatkowaniu majątku likwidowanej spółki, podatku od sprzedaży detalicznej czy też tzw. podatku cukrowym, czyli opłacie od środków spożywczych.

Tak liczne zmiany wymagają ciągłego zapoznawania się z nowo wprowadzanymi przepisami i zrozumienia ich praktycznego znaczenia dla przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że rynek szkoleń podatkowych przeżywa prawdziwy bum, chociaż większość szkoleń podatkowych musiała przenieść się z sal konferencyjnych do platform pozwalających na realizację szkoleń online. Ich listę znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/podatki. Chociaż szkolenia i kursy online nie zapewniają tak wysokiej interaktywności jak tradycyjne szkolenia, to ich zaletą jest duża dostępność, a często również atrakcyjność kosztowa. Organizatorzy nie musząc zapewniać wyżywienia czy sali szkoleniowej zdecydowali się obniżyć cenę szkoleń podatkowych realizowanych online.

Previous E-commerce w Niemczech – co warto wiedzieć?
Next Zmiany w uldze abolicyjnej wprowadzają limit odliczenia do 1360 zł

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Polska piątym największym rynkiem handlu internetowego w Unii Europejskiej

Wartość rynku e-handlu w Polsce może przekroczyć w 2017 roku 40 mld zł – szacuje Grupa Integer.pl. Udział sprzedaży przez internet w handlu detalicznym w ciągu 10 lat może sięgnąć nawet 50 proc. Już dziś

Finanse 0 Comments

Mniej niż połowa Polaków ma zaufanie do banków

Klienci oczekują od instytucji finansowych rzetelnej i uczciwej oferty, jasnej komunikacji i podmiotowego traktowania człowieka. To mogłoby zwiększyć zaufanie społeczeństwa. Dziś bankom ufa 49 proc. Polaków, doradcom finansowym – 26 proc., a

Finanse 0 Comments

Przybywa skarg dotyczących inwestycji na rynku walutowym

Do Biura Rzecznika Finansowego, który wspiera klientów instytucji rynku finansowego, wpływa coraz więcej skarg dotyczących inwestycji na rynku walutowym. Forex traktowany jest jako alternatywa dla lokat bankowych, których oprocentowanie wciąż spada,

Wiadomości 0 Comments

Lata 2025–2030 mogą być trudne dla systemu emerytalnego

W 2060 roku na jednego emeryta będzie przypadać tylko dwóch pracujących. Zabezpieczyć emerytury po 2020 roku miał Fundusz Rezerwy Demograficznej. Choć wpływy do Funduszu są wyższe niż wydatki, to środki

Przychody i dochód 1Comments

Czy w spółce cywilnej odprowadza się podatek dochodowy?

CIT to nic innego jak podatek dochodowy od osób prawnych. Innymi słowy sposób rozliczania spółek z dochodów, które uzyskują. W przypadku spółek cywilnych CIT nie obowiązuje. Oznacza to, że nie

Wiadomości 0 Comments

PKO Bank Polski stawia na nowe technologie

PKO Bank Polski obok wewnętrznych działów innowacji i własnych rozwiązań, stawia na współpracę ze start-upami, które są dla nich zewnętrznym źródłem innowacji. – Chcemy stworzyć w Polsce centrum innowacji finansowej – zapowiada Grzegorz

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź