Szkolenia podatkowe w 2021 roku – jakie warto przejść?

Szkolenia podatkowe w 2021 roku – jakie warto przejść?

Liczne zmiany w podatkach, które w życie wchodzą w 2021 roku powodują konieczność zadbania o poziom wiedzy służb księgowo-podatkowych orz kadrowo-płacowych. Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko znaczne zmiany w sposobie pracy, ale też w obowiązkach podatkowych nałożonych na przedsiębiorców – niektóre podatki uległy odroczeniu, inne zostały przyśpieszone i zaskoczyły podatników. Wiele szkoleń podatkowych, które są jedną z podstawowych metod uzupełniania wiedzy i zapoznawania się ze zmianami w podatkach przeniosło się natomiast do sieci Internet. Na jakie szkolenia podatkowe warto więc zwrócić uwagę w 2021 roku?

Zmiany w podatku CIT

Ostatnie zmiany w podatku CIT to przede wszystkim:

Tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Już od 1 stycznia 2020 spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wybrać ryczałt od dochodów spółek kapitałowych zamiast tradycyjnego CIT. Estoński CIT pozwala odroczyć moment opodatkowania do chwili wypłaty zysku, zmniejszyć zakres obowiązków dokumentacyjnych oraz stwarza możliwość osiągnięcia efektywnie niższego opodatkowanie z punktu widzenia udziałowców i akcjonariuszy.

Estoński CIT adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców o obrotach poniżej 100 mln., jednakże niezbędne jest spełnienie całego szeregu dodatkowych kryteriów, więc nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdej spółki kapitałowej.

9% stawka CIT – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) od 1 stycznia 2021 roku zwiększeniu uległ limit przychodów, który uprawnia do stosowania 9% stawki dla opodatkowania dochodów osiąganych przez podatników podatku CIT. Nowy limit to 2 mln EUR w miejsce dotychczasowego 1,2  mln  EUR.

Zwolnienie z podatku CIT/PIT przychodów z budynków – z uwagi na stan epidemii spowodowany koronawirusem, ustawodawca zdecydował się przedłużyć okres, w którym obowiązuje zwolnienie od podatku od przychodów z budynków, który reguluje art. 24b Ustawy CIT oraz art. 30g Ustawy PIT. Zwolnienie obowiązywać będzie do końca miesiąca, w którym stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 będzie nadal obowiązywał.

Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych – od początku 2021 roku spółki komandytowe oraz spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne staną się podatnikami podatku CIT. Chociaż zmiana ta budziła wiele kontrowersji i sprzeciw przedsiębiorców od 30 listopada 2020 roku jest już obowiązującym prawem. Spółki komandytowe mają możliwość odroczenia zmiany statusu do 30 kwietnia 2021 roku, a spółki jawne staną się podatnikami CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku o ile nie złożą wcześniej odpowiedniego oświadczenia podatkowego.

Informacje jakie korzyści wiążą się z estońskim CIT, kto jest uprawniony do skorzystania z ze stawki 9% w podatku CTI czy też jak rozliczać przychody z budynków omawiane są na szeregu szkoleń z podatku CIT. Listę tego typu szkoleń znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/podatek-cit.

Zmiany w podatku VAT

Najważniejsze zmiany w podatku VAT to:

Pakiet SLIM VAT – w 2021 roku w życie wejdzie szereg drobnych zmian w Ustawie VAT, których zadaniem jest uproszczenie rozliczeń podatku VAT dla przedsiębiorców. Wśród zmian planowane są między innymi:

  • prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • wydłużenie okresu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego z 3 do 4 miesięcy,
  • uproszczenia w zakresie stosowania kursu walut,
  • uproszczenia przy korygowaniu faktur obejmujące m.in. brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • ułatwienia dla eksporterów poprzez wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania stawki 0%.

Jak przygotować firmę do zmian w podatkach: szkolenia podatkowe.

Zmiany w podatku CIT i VAT to nie jedyne zmiany wprowadzone w podatkach w ostatnim czasie wymagające szkoleń i kursów aktualizujących wiedzę zespołów księgowo-podatkowych. Warto wspomnieć również o zmianach w opodatkowaniu sprzedaży spółki nieruchomościowej oraz opodatkowaniu majątku likwidowanej spółki, podatku od sprzedaży detalicznej czy też tzw. podatku cukrowym, czyli opłacie od środków spożywczych.

Tak liczne zmiany wymagają ciągłego zapoznawania się z nowo wprowadzanymi przepisami i zrozumienia ich praktycznego znaczenia dla przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że rynek szkoleń podatkowych przeżywa prawdziwy bum, chociaż większość szkoleń podatkowych musiała przenieść się z sal konferencyjnych do platform pozwalających na realizację szkoleń online. Ich listę znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/podatki. Chociaż szkolenia i kursy online nie zapewniają tak wysokiej interaktywności jak tradycyjne szkolenia, to ich zaletą jest duża dostępność, a często również atrakcyjność kosztowa. Organizatorzy nie musząc zapewniać wyżywienia czy sali szkoleniowej zdecydowali się obniżyć cenę szkoleń podatkowych realizowanych online.

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 2 komentarze

Handel mobilny a podatki

Aktualnie ogromną popularnością cieszy się handel obnośny, czyli mobilna sprzedaż towarów i usług. Zwykle to sprzedawca przyjeżdża do zainteresowanego klienta lub odwiedza wszystkich mieszkańców osiedla, żeby zaprezentować swoją ofertę. Jak

Wiadomości 0 Comments

Import aut używanych największy od 2004 roku. Kierowcy chcą zdążyć przed zmianami prawa

W 2016 roku na polski rynek trafiło zza granicy nieco ponad milion używanych samochodów – wynika z danych Instytutu Samar. Import był o 20 proc. większy niż w 2015 roku i największy od momentu

Wiadomości 1Comments

Za co naliczany jest podatek od nieruchomości

Każda gmina indywidualnie precyzuje wysokość opłat za podatek od nieruchomości. Pierwsza wpłata podatku od nieruchomości musi zostać uregulowana każdego roku do dnia 15 marca. Podatek od nieruchomości obowiązuje eksploatatorów gruntów

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź