Darowizna na rzecz Kościoła – konieczna dokumentacja

Darowizna na rzecz Kościoła – konieczna dokumentacja

Podatnik, który zdecydował się przekazać Kościołowi katolickiemu darowiznę musi upewnić się, czy obdarowany jest w stanie rzetelnie rozliczyć się z darowanych środków, inaczej fiskus zakwestionuje prawo do ulgi podatkowej z tego tytułu.

W myśl postanowień ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 55 ust. 7 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.). „darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe”.

Aby odliczyć darowiznę od przychodu podatnik musi należycie ją udokumentować. Musi zatem posiadać umowę darowizny, potwierdzenie wykonania przelewu, pokwitowanie odbioru darowizny oraz sprawozdanie z tego, w jaki sposób została ona wykorzystana.

O ile sporządzenie umowy darowizny, czy potwierdzenie przekazania środków nie stanowią większego problemu, o tyle wygląd sprawozdania wymaganego cytowaną ustawą może nie jest wcale oczywisty.

Przekonało się o tym małżeństwo, które wsparło działalność charytatywno – opiekuńczą Kościoła. Para przedłożyła fiskusowi wszystkie wymagane prawem dokumenty, jednak ten zakwestionował sprawozdanie jako dokumentu niespełniającego swojej funkcji. Jego treść wskazywała na fakt, iż pieniądze zostały przekazane na cel charytatywno – opiekuńczy, ale było to stwierdzenie bardzo ogólne. Wezwany do urzędu ksiądz nie potrafił wyjaśnić na co konkretnie przeznaczone zostały pieniądze z darowizny. Zdaniem księdza nie był on zobowiązany do gromadzenia dokumentacji w postaci faktur, rachunków, czy innych dowodów zakupu, ani też przedmiotów, które zostały zakupione ponieważ nie istnieją przepisy, które na takową powinność wskazują. Podobnie kwestii tej nie regulowały przepisy wewnętrzne parafii. Ksiądz nie był w stanie przypomnieć sobie dokładnie na co wydano środki z darowizny.

Niestety tłumaczenie księdza nie przekonało urzędników organów podatkowych. Fiskus nie uznał ich odwołania, a ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przed sądem małżonkowie wykazywali, że słowo sprawozdanie jest niejasno sprecyzowane i nie mieli oni pojęcia, że nie chodzi tu o sam dokument, lecz o szczególną treść dokumentu.

Sąd stanął po stronie urzędu skarbowego. Wskazał, że do zastosowania ulgi nie upoważnia sam tylko fakt przekazania darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościoła, ale jej wykorzystanie na ten cel. Sąd wykazał też, że sprawozdanie, jak sama nazwa wskazuje, winno przedstawiać przebieg zdarzenia lub zdać sprawę. Nie można zatem tłumaczyć braku prawidłowo sporządzonego sprawozdania brakiem wskazań wymaganych elementów w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Korekta zeznania podatkowego
Next Koniec studiów i co dalej?

Może to Ci się spodoba

Ryczałt 7 komentarzy

Prywatny wynajem mieszkania – ryczałt czy zasady ogólne?

Właściciel mieszkania, który zechce zarabiać na jego wynajmowaniu, musi wybrać zasady, na których chce się rozliczać z fiskusem. Powszechnie uważa się, że do tego typu dochodów przypisana jest zryczałtowana stawka

Podatki osobiste 0 Comments

Lokatorskie spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje podstaw do ulgi podatkowej

Podatnik, który sprzedał swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia traci prawo do zwolnienia od opodatkowania. Wyjątek stanowią te osoby, który w ciągu 2 lat przeznaczą środki pochodzące

Podatek od spadków i darowizn 2 komentarze

Odrzucony spadek – co dalej?

Spadek to zwykle dobra wiadomość dla rodziny i najbliższych, ponieważ mają szansę przejąć dobytek zmarłego. Jednak nie zawsze informacja o testamencie przyjmowana jest entuzjastycznie. Czasami osoby spokrewnione nie chcą przyjąć

1 Comment

  1. marki
    25 stycznia, 12:42 Reply
    W końcu ktoś stanął na straży kościoła. Jeszcze tylko moim zdaniem powinni księża być opodatkowani.

Zostaw odpowiedź