VAT-ZT. Zobacz, co zrobić żeby uzyskać zwrot podatku w przyspieszonym terminie

VAT-ZT. Zobacz, co zrobić żeby uzyskać zwrot podatku w przyspieszonym terminie

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT odprowadza do urzędu skarbowego podatek VAT należny od dokonanej sprzedaży. Nie jest to jednak kwota wynikająca wyłącznie z podsumowania kwot podatku wynikających z faktur wystawionych przy sprzedaży. Przelew na konto bankowe fiskusa umniejsza się bowiem o VAT naliczony, którego wysokość ustala się przez zsumowanie podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych. Jeśli VAT naliczony jest wyższy od VAT należnego, przedsiębiorca ma prawo do wnioskowania o zwrot podatku.

Jeśli VAT naliczony, w danym okresie rozliczeniowym, jest wyższy od VAT należnego, przedsiębiorca może rozliczyć w danym okresie VAT zakupowy do wysokości podatku VAT od sprzedaży. Poz stałą różnice może odliczyć w następnych okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych).

Jeśli podatnik nie ma możliwości umniejszenia podatku należnego, bo np. dokonuje tylko sprzedaży zwolnionej z podatku VAT, lub w kolejnych okresach spodziewa się znacznego zmniejszenia wysokości sprzedaży, wówczas może ubiegać się o zwrot podatku w urzędzie skarbowym.

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku w trzech terminach:

 • standardowym – wynoszącym 60 dni od dnia złożenia deklaracji (wniosku),
 • przyspieszonym – wynoszącym 25 dni,
 • wydłużonym – wynoszącym 180dni.

Trzeba wspomnieć o prawie naczelnika urzędu skarbowego do wydłużenia ww. termin, w celu weryfikacji rozliczeń. Wnioskując o zwrot podatku trzeba zatem brać pod uwagę możliwość kontroli skarbowej.

Standardowy termin zwrotu podatku obowiązuje w przypadku, gdy podatnik dokonał choćby jednej transakcji sprzedaży.

Jeśli przedsiębiorca chciałby otrzymać zwrot wcześniej, może zwrócić się o zastosowanie 25-dniowego terminu pod warunkiem, że:

 • dokonał zapłaty wszystkich faktur dokumentujących zakupy, wykazanych w deklaracji,
 • zapłacił podatki wynikające z ujętych w niej dokumentów celnych.

Jeśli zamierzamy skorzystać z przyspieszonego zwrotu VAT, należy wyłączyć z bieżącego rozliczenia okresowego wyłączyć faktury nieopłacone. Zmniejszy to kwotę odliczenia, lecz może wpłynąć na szybsze odzyskanie pieniędzy.

Najdłuższy termin oczekiwania dotyczy osób, które nie dokonały w danym okresie rozliczeniowym ani jednej czynności opodatkowanej. Można starać się o skrócenie terminu do 60 dni, lecz wymaga to złożenia zabezpieczenia majątkowego równego kwocie zwrotu. Dopuszczalne formy zabezpieczenia to:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • poręczenia banku;
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Czego powinni się obawiać notoryczni dłużnicy
Next Wracając z wakacji, pomyśl o swoim kredycie

Może to Ci się spodoba

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

VAT w Leasingu 0 Comments

Rośnie liczba luksusowych aut. Polacy coraz częściej wolą je leasingować niż mieć na własność

Na polskich drogach przybywa luksusowych samochodów. Do 2022 roku ich liczba może rosnąć nawet o 10 proc. rocznie – wynika ze statystyk Deutsche Banku. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 176 tys.

Odliczanie i zwroty podatku 0 Comments

VAT – rządowy plan walki z oszustami podatkowymi

Według różnych szacunków luka podatkowa w VAT wynosi od 30mld do 40mld zł rocznie. Jak wskazują eksperci z z Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyclingu  (branży, w której wyłudzenia VAT

2 komentarze

 1. Adrian
  04 sierpnia, 00:49 Reply
  Muszę zapamiętać porady z tego artykułu. Może następnym razem nie będę zwlekał do samego końca, a potem nie będę narzekał, że na zwrot trzeba tyle czekać? Pożyjemy, zobaczymy (:
 2. Dondi96
  05 sierpnia, 21:32 Reply
  Z własnego doświadczenia wiem, że gdy wybieramy przyśpieszony zwrot podatku, to skarbówka bardzo często lubi wpaść na kontrolę podatkową.

Zostaw odpowiedź