Wszystko o nieodpłatnych świadczeniach dla spółki z o.o.

Wszystko o nieodpłatnych świadczeniach dla spółki z o.o.

Jedyny członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykonujący działalność w zakresie zarządzenia nieruchomościami chce w nie pobierając wynagrodzenia wykonywać usługi na rzecz potencjalnych klientów i dzięki temu obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czy na gruncie ustawy CIT usługi polegające na zarządzaniu nieruchomościami dla klientów firmy będzie równało się z bezpłatnym świadczeniem dla spółki?

Przedsiębiorca, który skierował to pytanie do organów podatkowych zastosował argument, że na gruncie podatku CIT określone usługi będą dla spółki obojętne, a przyczynią się jedynie do obniżenia kosztów funkcjonowania działalności oraz będą miały wpływ na powstanie dochodu, który w następnie będzie wypłacany wspólnikowi.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zaakceptował tej interpretacji stwierdzając, że nieodpłatne świadczenie nie zobowiązuje odbiorcy do świadczenia wzajemnego. Zatem w takich okolicznościach może powstać przysporzenie majątkowe, polegające na tym, że spółka nie będzie musiała zapłacić za usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczonych na rzecz jej klientów?

Wnioskując, w rozumieniu ustawy o CIT świadczenie określonych powyżej usług stanowi nieodpłatne świadczenie, które spółka powinna traktować jako przychód i odprowadzić od niego podatek dochodowy.

Joanna Walerowicz
www.gazetapodatkowa.net

Previous Kiedy ponosimy konsekwencje jak rezygnujemy z wynagrodzenia?
Next Odprowadzenie podatku od otrzymanej zaliczki

Może to Ci się spodoba

Przychody i dochód 0 Comments

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których

Przychody i dochód 0 Comments

Jak klasyfikować zaliczki w podatku CIT?

Usługodawcy niejednokrotnie wymagają od klientów uiszczenia zaliczki na poczet wykonywanej dla nich transakcji. Kwota owa stanowi czasem równowartość kosztów całego zlecenia. Kiedy musimy odprowadzać podatek od tego rodzaju przychodów? Zgodnie

Przychody i dochód 0 Comments

Powstanie przychodu a nieodpłatne świadczenie udziałowca spółki kapitałowej

Według przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy udziałowiec lub inna osoba powiązana udzieli spółce kapitałowej bezpłatnego świadczenia, powstaje wówczas z tego tytułu przychód. Wysokość takiego świadczenia musi

Przychody i dochód 0 Comments

Jakie wydatki nie są objęte ulgą CIT?

Część kosztów wydawanych przez działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku uiszczania podatku przychodowego. Należą do nich ściśle te sumy, które zostały wydane z założeniami ujętymi w misji firmy i pokrywają

Przychody i dochód 3 komentarze

Kiedy spółka osiąga dochody?

Na podstawie ustawy dotyczącej podatku dochodowego bezpłatne poręczenie osoby powiązanej ze spółką jest traktowane jako przychód. Oznacza to, iż od takiej pomocy należy odliczyć i zapłacić podatek. Wartość owego świadczenia

Przychody i dochód 0 Comments

Obroty hazardu online w szarej strefie znacząco wzrosły. W ciągu ostatnich czterech lat zwiększyły się o 9 mld zł

W Polsce prawie połowa obrotów na rynku hazardu online ma miejsce w szarej strefie. Jej procentowy udział w ostatnich latach spadał – z ponad 76 proc. w 2016 roku do blisko 47 proc. w ubiegłym

1 Comment

  1. Tomek
    17 sierpnia, 18:09 Reply
    Krótki artykuł, ale musiałem czytać go parę razy, żeby wysnuć jakiś wniosek. Jednak jestem wdzięczny za informacje tego typu, oby pojawiało się ich więcej.

Zostaw odpowiedź